Allmän parkeringsplats, Västanvid Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Jag undrar om det är en allmän parkeringsplats vid Västanvid för man har sett att boende i närliggande fastighet parkerar sina bilar på Västanvid. Då det nu har blivit betalda platser på Göingehems parkeringar så vill de antagligen inte betala för platserna där. Så jag bara undrar om det kan vara tillåtet att använda parkeringen på Västanvid. Ni bör nog undersöka saken och kolla upp vilka som parkerar där, och ge dem böter för felparkering eller olovlig parkering.

Svar (sammanfattning)

Västanvid ägs av Göingebygden trygga hem. Kommunen vidarebefordrar din synpunkt till dem.

Diarienummer
KS 2020/03263
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2020-12-14
Svar lämnat
2020-12-15
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?