Jag vill vara Ung mentor

Ung mentor

Är du mellan 17-21?

Vill du berika ditt och andras liv?

Bli en Ung mentor!

Östra Göinge kommun kommer under hösten att genomföra ett mentorsprojekt ”Ung mentor”. Projektet är en del av ”Tillsammans bygger vi framtiden – Det nya Göinge” som finansieras av länsstyrelsen Skåne. Vi vill skapa möten mellan unga Göingebor!

Ung mentor är ett koncept som långsiktigt ska arbeta för vänskapsutveckling mellan nyanlända och svenskfödda ungdomar. Samtidigt ska det  öka gemenskapen och sprida interkulturell kunskap. Visionen är att åstadkomma ett mångkulturellt och sammanhållande samhälle med stolta Göingar och möjliggöra för kulturellt utbyte och ömsesidigt lärande.

Att vara mentor ger dig en chans att hitta nya vänner samtidigt som du gör en värdefull insats för någon som är ny i Sverige

Vad får du som en Ung mentor?

Utöver ett nytt spännande nätverk får du en introduktionskurs där du lär dig om kommunens arbetssätt, ledarskap och kunskap om andra kulturer. Du får en livserfarenhet som du inte kommer glömma och som du har nytta av i hela livet. Du får delta på gemensamma träffar och efter projektets slut får du ett intyg. Behöver du stöd vid aktiviteterna kommer det att kunna erbjudas vid behov.

Vem kan bli en mentor?

Du som är 17-21 år och går på gymnasiet eller har gått ut gymnasiet och har allmän kännedom om hur det svenska samhället fungerar.

Varför behövs du som Ung mentor?

Många utrikesfödda elever kan ha ett behov av en ung mentor. Det kan vara för att få tips och inspiration om hur livet som ung fungerar i Sverige eller för träffa svenskfödda och vinna vänskaper. Samtidigt vet vi att det finns många svenskfödda som gärna skulle vilja lära känna nya kompisar från andra länder, men vet inte riktigt hur de ska gå till väga.

Vad innebär det?

Du matchas med en ungdom (17-21 år) som just har kommit till Sverige och går en utbildning där han/hon förbereder sig för gymnasiet. Ni träffas en gång i veckan ca 2-3 timmar från oktober till januari på er fritid och har ett samtal, fikar eller gör en gemensam aktivitet med fokus på att kunna inspirera och motivera varandra. Givetvis får ni träffas mer om ni själva vill det.

OBS – Tillåtelse från målsman behövs om du är under 18 år!

Ansök redan idag! Anmäl ditt intresse genom formuläret längst ned på sidan!

Vill du veta mer? Kontakta:

Integration@ostragoinge.se

Tel: 044-775 62 92 Leticia Tusemererwa, projektassistent
Tel: 044-775 61 99 Florence Svensson, integrationsinformatör
Tel: 044-775 62 73 Frida Olsson, integrationshandlägare

Ung mentor

Är du mellan 17-21? Vill du berika ditt och andras liv? Vill du möta och lära känna nyinflyttade ungdomar? Bli en Ung Mentor!
  Om du svarar "kompisar" på denna fråga, fyll i bådas uppgifter i resten av formuläret.
 • Skriv om du går på grundskola eller gymnasium. Går du på gymnasium, vänligen ange vilket program du går/har gått.
 • Berätta kort om dina fritidsintressen. Vi försöker matcha de sökandes fritidsintressen.
 • Om du inte är född i Sverige, berätta gärna vilket land du föddes i. Är du född i Sverige, skriv Sverige.
 • Berätta kort om varför du väljer att bli ung mentor.
 • Vad förväntar du dig av att vara med som Ung mentor?
  Slutligen kan du välja om du vill bli mentor för en tjej eller kille. Spelar det ingen roll väljer du det sista alternativet.
  ”Lämnade personuppgifter kommer att registreras i en av kommunens databaser. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra register och berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.”

 

 

Hittade du inte vad du sökte?