Jag vill ha en Ung mentor

Ung mentor

Är du mellan 17-21?

Letar du efter nya erfarenheter och kunskaper?

Få en Ung mentor!

Östra Göinge kommun kommer under hösten att genomföra ett mentorsprojekt ”Ung mentor”. Projektet är en del av ”Tillsammans bygger vi framtiden – Det nya Göinge” som finansieras av länsstyrelsen Skåne. Vi vill skapa möten mellan unga Göingebor!

Ung mentor är ett koncept som långsiktigt ska arbeta för vänskapsutveckling mellan nyanlända och svenskfödda ungdomar. Samtidigt ska det öka gemenskapen och sprida interkulturell kunskap. Visionen är att åstadkomma ett mångkulturellt och sammanhållande samhälle med stolta Göingar och möjliggöra för kulturellt utbyte och ömsesidigt lärande.

Att kunna få en Ung mentor ger dig en chans att hitta nya vänner och samtidigt finna din palts i det nya samhället.

Vad får du?

Utöver att bygger upp och skapar ett nytt spännande nätverk får du en introduktionskurs där vi utgår från kommunens arbetssätt, Göingemodellen.  Förstärk din svenska språkresa, få tips och inspiration hur det svenska samhället fungerar för en ung med allt från studier, jobb, föreningsliv, språk och kultur. Du får livserfarenheter och kan delta i gemmensamma träffar. Dessutom får du ett intyg efter projektets slut. Behöver du och din unga mentor stöd vid aktiviteterna kommer det att kunna erbjudas vid behov.

Vad innebär det?

Du matchas med en 17-21 åring svenskfödd ungdom som har bott i Sverige och kan vägleda dig i din vardag i Sverige. Ni träffas en gång i veckan ca 2-3 timmar från oktober till januari på fritiden. Ni kan ha samtal om världen runt omkring, göra en gemensam aktivitet eller inspirerar och motiverar varandra.

Vem kan få en Ung mentor?

Du som är 17-21 år och går på Göinge Utbildningscenter (GUC) och vill vinna vänskap, som är nyfiken på hur det svenska samhället ser ut och tycker om att möta andra unga människor.

OBS – Tillåtels från målsman behövs!

Ansök redan idag! Anmäl ditt intresse via formuläret längst ned på sidan.

För mer information; Integration@ostragoinge.se
Tel: 044-775 62 92 Leticia Tusemererwa, projektassistent
Tel: 044-775 61 99 Florence Svensson, integrationsinformatör
Tel: 044-775 62 73 Frida Olsson, integrationshandlägare

Jag söker Ung mentor

Är du mellan 17-21? Vill du berika ditt och andras liv? Vill du möta och lära känna ungdomar? Få en Ung Mentor!
  Om du svarar "kompisar" på denna fråga, fyll i bådas uppgifter i resten av formuläret.
 • Skriv om du går på grundskola eller gymnasium. Går du på gymnasium, vänligen ange vilket program du går/har gått.
 • Berätta kort om dina fritidsintressen. Vi försöker matcha de sökandes fritidsintressen.
 • Om du inte är född i Sverige, berätta gärna vilket land du föddes i. Är du född i Sverige, skriv Sverige.
 • Berätta kort om varför du vill ha en ung mentor.
 • Vad förväntar du dig av din Unga mentor?
  Slutligen kan du välja om du vill bli mentor för en tjej eller kille. Spelar det ingen roll väljer du det sista alternativet.
  ”Lämnade personuppgifter kommer att registreras i en av kommunens databaser. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra register och berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.”

 

 

Hittade du inte vad du sökte?