Hur du som privatperson kan hjälpa nyanlända på olika sätt

Vill du hjälpa till?

Som privatperson finns det mycket du kan bidra med! Det är många som kommer till Sverige som har flytt från krig och otrygghet. Nedan finns information om hur du som privatperson kan hjälpa nyanlända på olika sätt.

Bostäder

Kommunen arbetar även med mottagning av vuxna och familjer som har fått uppehållstillstånd. Du som privatperson kan hyra ut din bostad till nyanlända familjer som behöver bo större. Kontakta integrationshandläggare om du vill ha hjälp med att hyra ut.


Föreningsliv

Utöver bostadsfrågan och svenska för invandrare (SFI) är den sociala kontakten mellan nyanlända och etablerade göingebor av stor vikt och därför arbetar vi nu specifikt med föreningsliv som tema. Bland annat utbildar vi frivilliga tolkar som föreningar kan kontakta.


Familjehem

En del har varken sina föräldrar eller annan ansvarig vuxen med sig vid ankomst till Sverige. Är ni en familj som har tankar på att ta emot en ensamkommande ungdom till ert hem kan ni klicka här för mer information om familjehem.


God man till ensamkommande ungdomar

De ensamkommande har rätt till en god man som hjälper den unga med dennes personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Då de ensamkommande blir fler har även behovet av gode män ökat. Mer information om uppdraget som god man går att läsa på Sveriges kommuner och regioner (SKR) hemsida via länken nedan.

SKR God man för ensamkommande barn Det är överförmyndare som hanterar frågor som rör gode män. Följ länken för kontaktuppgifter till överförmyndare i Östra Göinge kommun

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?