Kommunens information till dig som är ny i Sverige

Östra Göinge kommun strävar efter att ge alla nyinflyttade samma möjligheter att komma in i samhället, skaffa sig egen försörjning och ta del av kommunens verksamheter och service.

Under tiden en person väntar på beslut om uppehållstillstånd är denne asylsökande. Då är det Migrationsverket som har helhetsansvar.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för mottagande av vissa nyanlända personer som fått besked om uppehållstillstånd. Detta sker genom en så kallad etableringsplan. Fokus i denna reform ligger på arbete och språk.

Kommunen samarbetar med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter för att på bästa sätt ge stöd och service.

Kommunens uppgifter:

  • Ge praktiska råd i samband med bosättning
  • Bedriva skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • Erbjuda svenskundervisning för vuxna och annan vuxenutbildning
  • Erbjuda samhällsorientering
  • Erbjuda insatser inom det sociala området
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del

Deltagare som är intresserade av att delta i samhällsorientering är välkomna att kontakta integrationsinformatör för mer information.

Information – att komma till och att stanna i Sverige

Information – för dig som är asylsökande/ behöver skydd

Information – etablering av vissa nyanlända

Om du nyligen har kommit till Sverige som flykting eller invandrare, har uppehållstillstånd och ska bo i vår kommun- läs mer om att bo och leva i Östra Göinge kommun på

För dig som vill veta mer om hur allemansrätten fungera läs nedanstående länkar:
Allemansrätten – vad säger lagen?
Allemansrätten – utifrån Naturvårdsverket.

På Länsstyrelsen Skåne finns ytterligare information om integration

 

Information till nyanlända i Östra Göinge
Östra Göinge kommuns integrationshandläggare har ansvaret i kommunen för att inventera och föra samman frivilligorganisationer och enskilda personer, samt att lotsa asylsökande/nyanlända utifrån de behov som uppstår.

Kom gärna med synpunkter och idéer om förbättringar!

Kontakt och tidsbokning

 

Kontakta oss


Integrationshandläggare
Frida Olsson
044-775 62 73
FridaCharlotta.Olsson@ostragoinge.se
Integrationshandläggare/ Kommundoktorand 
Sandra Lennartsson
044-775 63 73
Sandra.Lennartsson@ostragoinge.se
Mail gällande integrationsfrågor
integration@ostragoinge.se

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?