Ledningsnät

Det renade dricksvattnet levereras ut till de kommuninvånare som har kommunalt vatten via ett ledningsnät. Totalt finns det ca 140 kilometer dricksvattenledningar i Östra Göinge kommun.

När dricksvattnet lämnar vattenverket pumpas det genom ledningarna via ett vattentorn eller en trycktank till hushåll, industrier, simhallar, skolor och andra vattenkonsumenter. Vattentornet och trycktanken ska se till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningsnätet och även fungera som vattenmagasin så att vatten finns tillgängligt då behoven ökar. I hushållen använder vi mest vatten på morgnarna när vi duschar och på kvällarna när de flesta av oss använder disk- och tvättmaskiner. Vattentorn och andra vattenmagasin behövs också för t.ex. brandsläckning och strömavbrott. Vid långvariga strömavbrott kan vattenverken drivas med mobila elverk.

VA-nätet i Östra Göinge är ett omfattande system med över 400 kilometer rör varav 120 km är spillvatten ledningar, 140 km är dagvatten ledningar och 140 km är som tidigare nämnts dricksvattenledningar. Ledningar kräver att ständigt underhåll. De ska spolas och rensas på olika sätt för att fungera och hålla i många år. De flesta ledningar är av betong men idag lägger man mest plaströr. I Östra Göinge arbetar vi med fortlöpande undersökning av nätet, bl. a med hjälp av videokamera som kan krypa i rören och filma dem inifrån.

Varje hushåll har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen.


Hittade du inte vad du sökte?