Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med andra ord handlar det om personer och grupper som vill skada eller sätta det demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syften.

Kommunen arbetar med att:

–    stärka och främja demokratin mot våldsbejakande extremism

–    motverkar att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism

–   stödja personer att lämna destruktiva miljöer

 

Östra Göinge vill bli en kommun som är fri från våld, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga relationer. Kommunens förebyggande arbete sker i samverkan med skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhället.

Om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras kontakta Rädda Barnens Orostelefon på telefonnummer 020-100 200 eller chatta på: www.raddabarnen.se/oroschatten. Information om öppettider med mera finns på www.raddabarnen.se/orostelefonen. För stöd och hjälp inom kommunen kontakta Samhällsbyggnadschef/T f Stabschef Mikael Torberntsson på tel. 044-775 60 00 eller mail mikael.torberntsson@ostragoinge.se

Kontakta alltid Polisen vid akut situation på 112.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?