Handlingsprogram

Inför varje ny mandatperiod ska kommunen, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), upprätta handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Dessutom ska varje kommun enligt lagen om extraordinära händelser (LEH) ha beredskap och förmåga att hantera kris och extraordinära händelser.

Handlingsprogram LSO med Styrdokument för Kommunens Krisberedskap och tillhörande dokument finner du nedan.Hittade du inte vad du sökte?