Handlingsprogram

Inför varje ny mandatperiod ska kommunen, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), upprätta handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Dessutom ska varje kommun enligt lagen om extraordinära händelser (LEH)

ha beredskap och förmåga att hantera kris och extraordinära händelser

 

Östra Göinge kommun har valt att ha ett handlingsprogram som utöver skydd mot olyckor även innefattar styrdokument för kommunens krisberedskap.

Handlingsprogram LSO med Styrdokument för Kommunens Krisberedskap och tillhörande dokument finner du nedan.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?