Eldning utomhus

Du får lov elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda, men om du vill elda annat avfall behöver du ha tillstånd. Kom också ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Ansök om tillstånd att elda av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tänk på att ansöka i god tid.

Eldning av trädgårdsavfall

Du får elda trädgårdsavfall som kvistar och löv. Eldning av trädgårdsavfall bör anmälas till Räddningstjänsten på 044-200 400. Visa hänsyn till grannar och tänk på att du ha vatten tillgängligt. Tänk också på att elden ska vara släckt när det blir mörkt.

Om du ska elda ute i naturen

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.
Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem ”Brandrisk skog och mark”.

Eldningsförbud

Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud. Detta kan du få svar på hos Larmcentralen på 044-200 400. När ett eldningsförbud utfärdats eller upphävts publicerar vi alltid en nyhet om detta på webbplatsens förstasida i nyhetsflödet samt under Kungörelser på vår digitala anslagstavla.

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?