Eldning utomhus

Du får lov elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda, men om du vill elda annat avfall behöver du ha tillstånd. Kom också ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Ansök om tillstånd att elda av tillsyns- och tillståndsnämnden. Tänk på att ansöka i god tid.

Eldning av trädgårdsavfall

Du får elda trädgårdsavfall som kvistar och löv. Eldning av trädgårdsavfall bör anmälas till Räddningstjänsten på 044-200 400. Visa hänsyn till grannar och tänk på att du ha vatten tillgängligt. Tänk också på att elden ska vara släckt när det blir mörkt.

Om du ska elda ute i naturen

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem ”Brandrisk skog och mark”.

Eldningsförbud

Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud. Detta kan du få svar på hos Larmcentralen på 044-200 400. När ett eldningsförbud utfärdats eller upphävts publicerar vi alltid en nyhet om detta på webbplatsens förstasida i nyhetsflödet samt under Kungörelser på vår digitala anslagstavla.

Upphävande av förbud mot eldning utomhus i Östra Göinge kommun från

2023-07-03

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Utdrag ur lokala föreskrifter

I KFS (kommunal författningssamling) 48 – lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i Östra Göinge kommun står följande kring småskalig vedeldning, eldning av trädgårdsavfall/halm:

§ 10 För användandet av småskalig eldningsanordning för fasta bränslen gäller att eldning skall ske med god lufttillförseln och vid hög temperatur för att få så god förbränning som möjligt.

§ 11 Vid eldning i småskalig eldningsanordning för fasta bränslen skall ved och andra bränsle vara torrt med en högsta fukthalt om 25 %. Eldning av material som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och liknande är inte tillåtet.

§ 12 Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggelse är tillåten om det kan ske utan att olägenheter för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

§ 13 Eldning av halm på åkermark är inte tillåten utan tillstånd från miljö- och byggnämnden (numera tillsyns- och tillståndsnämnden).

§ 14 Om det finns särskilda skäl och det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger får miljö- och byggnämnden (numera tillsyns- och tillståndsnämnden) meddela undantag från de lokala föreskrifterna.


Hittade du inte vad du sökte?