Översvämningar och skyfall

Att få översvämning i sin fastighet kan innebära stor skada och mycket arbete. Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar. Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom.

Gör detta vid översvämning

 • Bryt strömmen i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande. Men se till så att dräneringspumpen inte stannar.
 • Börja pumpa. Dränkbara pumpar finns att köpa. Räddningstjänsten kan i vissa lägen hjälpa till, men måste prioritera samhällsviktiga funktioner och har ingen skyldighet att hjälpa enskilda fastighetsägare.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Flytta fuktkänsliga saker till en säker plats. Tyngre möbler kan pallas upp på tegelstenar eller klossar.
 • Tryck ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Gräv ett dike för att leda vattenmassorna bort från huset.
 • Fotodokumentera översvämningen.
 • Skadeanmälan sker till det egna försäkringsbolaget.

 

I förebyggande syfte

 • Kontrollera din försäkring.
 • Följ väderleksrapporten.
 • Ha koll på vattennivån.
 • Kontrollera stuprör, brunnar och dräneringsrör
 • Se till att marken lutar bort från huset.
 • Skaffa pumpar
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten.
 • Flytta upp värdefulla föremål högre upp i huset.
 • Prata med dina grannar, känner de till tidigare översvämningar? Hur kan ni hjälpas åt?

 

Du hittar mer information och tips på hur du kan skydda dig och din egendom på webbplatsen Klimattips.se

Källa: Klimattips.se

 


Hittade du inte vad du sökte?