Kriget i Ukraina

Många kan känna oro inför det försämrade säkerhetsläget i Europa. Östra Göinge kommun följer händelseutvecklingen via ansvariga myndigheter, samtidigt som vi ser över vår egen beredskap och förbereder för olika scenarier i samverkan med andra myndigheter och kommuner.

Information in other languages
You can translate this page to other languages via Google translate.

Migrationsverket ansvarar för asylsökande och boende

Som ukrainsk medborgare har du rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige. Dessutom har EU:s medlemsstater beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Du kan också välja att söka asyl. Läs mer om svenskt flyktingmottagande på Migrationsverkets webbplats.

Ny e-tjänst för dig som har flytt från kriget i Ukraina

Du som är medborgare i Ukraina och har ett giltigt pass eller annan id-handling kan nu ansöka om skydd för dig och din familj på webben.

Läs mer om hur du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats.

Flyktingar från Ukraina har rätt till skolgång

Ukrainska barn som får skydd i Sverige utifrån massflyktsdirektivet har, likt asylsökande, rätt till förskola från och med hösten de fyller tre år och barn i skolålder har rätt till skolgång. För inskrivning till förskola, grundskola och gymnasieskola är du välkommen att ta kontakt med Östra Göinge kommuns kundtjänst

Anmälan till förskola och skola

Du som vill erbjuda boende

Östra Göinge kommun har ingen tjänst där vi samordnar uthyrning av privata bostäder. Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet, och som inte haft möjlighet att skaffa boende på annat sätt. När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Är du fastighetsägare och har bostäder att erbjuda kan du läsa mer på Migrationsverkets webbplats: Fastighetsägare och uthyrare – Migrationsverket

Familjehem för barn från Ukraina

Just nu kan behovet av familjehem komma att öka. Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar behöver en familj med mycket kärlek och omsorg.

Vill du bli familjehem eller få mer information är du välkommen att höra av dig till:

Lena Nilsson, familjehemssekreterare, lena.nilsson@ostragoinge.se, 044–775 60 00 (växel).

Om du vill hjälpa till

Östra Göinge kommun får en del frågor kopplat till hur du som privatperson kan hjälpa. Det finns flera organisationer som arbetar med att hjälpa det ukrainska folket.

Tjernobylbarnen i Broby

I Östra Göinge kommun finns föreningen Tjernobylbarnen i Broby (TUFF) som du som privatperson kan ta kontakt med för att se hur du bäst kan hjälpa till.

Kontaktperson: Anders Bengtsson, 0705-36 54 53, anders.bengtsson@4f.se
Tjernobylbarnenibroby på Facebook.

Giva Sverige

På Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, finns en översikt av större organisationer som arbetar med stöd till Ukraina.

Frågor och svar

Länsstyrelsen har sammanställt frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina.

Frågor och svar för dig som vill hjälpa

Har du barn som känner oro? Just nu är det många bilder och nyheter om att Ryssland har startat ett krig mot Ukraina, många barn känner stor oro kring detta. På Ericastiftelsen.se finns information som du som vuxen kan använda som stöd i samtalet med barnet.

Att prata om kriget med barn

Håll dig uppdaterad och var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika tillförlitliga källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. På krisinformation.se finns information och länkar från svenska myndigheter om det aktuella läget.
Kriget i Ukraina (krisinformation.se)

På webbplatsen msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns samlad information om bland annat vad du som privatperson kan tänka på och hur du kan se över din egen hemberedskap.
Om Rysslands invasion av Ukraina (msb.se)

Informationsblad på andra språk

Migrationsverket har tagit fram informationsblad till dig som söker tillfälligt skydd på ukrainskaryska och engelska.

Om vaccination mot covid-19 för dig som saknar svensk id-handling (ukrainska)Hittade du inte vad du sökte?