Frågor och svar om Hanaskogs utveckling

Hur ser tidsplanen ut för rivningen av kvarteret Ringen?

Det beräknas ta ca fem år att avveckla/riva området och det påbörjas i höst, så senast 2026 bedömer Göingehem att det är klart.

Var får jag möjlighet att bo istället? (om kvarteret Ringen)

Göingehems personal kommer att kontakta var och en av de berörda hyresgästerna för att tala om behov och alternativa lägenheter och kommer så långt det är möjligt just vid aktuell tidpunkt, att erbjuda alternativt boende, storlek på lägenhet och motsvarande hyra.

Jag vill bo kvar i Hanaskog. Kan det ordnas? (om kvarteret Ringen)

Göingehem kommer i de individuella samtalen med berörda hyresgäster att inhämta sådana önskemål, det är däremot inte säkert att Göingehem kan tillgodose önskemålen i alla fal, trots att det är målsättningen.

Läs mer om det som berör kvarteret Ringen och tidsplan för rivningen på Göingehems webb.

Skulle några bussar kunna gå över Färlöv – och köra in till Kristianstad från det hållet istället?

Den långsiktiga strategin är att bussen ska gå i ett snabbt och prioriterat stråk mellan Kristianstad och Östra Göinge. Sträckningen i Kristianstad sammanfaller med Kristianstadslänken mellan C4 Shopping, CSK, centralstationen och den kommande etappen till högskolan. Goda bytesmöjligheter till stadsbuss finns vid stationen och att dela upp sträckningen så att vissa turer går via Färlöv är för närvarande inte aktuellt.

Hur kommer en framtida förbindelse mellan Hanaskog och Kviinge backe se ut över eller under Väg 19?

Ett antal passager kommer finnas där man kan ta sig över på ett trafiksäkert sätt, bland annat vid tätortsportar. Nuvarande sträckningen till Bössebacken kommer också att fungera som en gång- och cykelväg då förbifarten byggs till Bjärlöv.

Är det möjligt att flytta in idrottsplatsen så att den blir mer centralt placerad i byn?

Det är en god idé och fysiskt möjligt, till exempel till området mellan Tarkett och Agneberg. Vi får titta närmare på detta tillsammans med idrottsföreningen.

Det finns ett behov av även mindre parker inne i Hanaskog, så kallade fickparker. Kan ni ta hänsyn till det i planeringen?

Hanaskog har god tillgång till grönområden med olika funktion och storlek, men det finns en hel del barriärer som är svåra att ta sig över, till exempel Väg 19 och Tarketts industriområde mitt i centrum. Planeringen av parker, stråk och områden för så kallad närrekreation är en viktig del i utvecklingsarbetet för Hanaskog.

För många år sedan föreslog medborgare att bygga en stugby ovanför badet, men då var kommunen inte intresserad av det. Hur ser ni på det idag?

Finns det fortfarande intresse och någon som vill bygga och förvalta stugorna så kan kommunen detaljplanera för att möjliggöra detta. Kommunen kan dock inte bygga och ansvara för stugorna utan det förutsätter att det finns någon som kan investera i att bygga och driva anläggningen.

Området kring Kornringen: vad ska byggas där?

Det finns möjlighet att bygga både villor, kedjehus och marklägenheter i området vid Kornringen och Agneberg. Någon exploatör som visat intresse för området finns däremot inte i dagsläget.


Hittade du inte vad du sökte?