De första medborgardialogerna, den 17 maj 2021

Hanaskog är en av Östra Göinges livskraftiga byar längs Helgeådalen och den är av stor betydelse för kommunens utveckling. Byns läge, inbäddad i fantastisk bokskog med samtidig närhet till Kristianstad, ger den stora möjligheter.

Bild på lekplatsen i Hanaskog.

Fyrtio Göingebor deltog i digitala medborgardialoger som ägde rum den 17 maj. Medborgardialogerna var ett startskott för den resan som vi tillsammans ska göra för Hanaskog. Nedan presenteras en sammanställning av de synpunkter och förslag som kom in.

Du som inte var med på medborgardialogerna har möjlighet att komma med både synpunkter och förslag, exempelvis genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan.

Kvarteret Ringen

I samband med förberedelserna inför utvecklingsarbetet av Hanaskog har detaljplaner setts över och kommunkoncernens (kommunens och de kommunala bolagens) fastigheter inventerats. Vid inventeringen har det blivit tydligt att Göingehems fastigheter i kvarteret Ringen är i sådant skick att de varken kan säljas eller renoveras.

Frågorna om Ringen handlade mycket om syfte, tidsplan och hur det kommer att fungera med ersättningslägenheterna:

– Varför vill man riva och bygga nytt? Är det inte bättre att renovera?
– Om man ska bygga nytt, varför bygger man inte på höjden?
– Kommer de som bor i kvarteret Ringen idag kunna välja var de ska flytta?
– Kommer hänsyn tas till de familjer med barn som går i skola i Hanaskog och inte vill behöva byta?

Mötesplatsen

Att mötesplatsen Fridebos lokaler försvinner, när kvarteret Ringen rivs, diskuterades och att en ersättningslokal önskas.

Lekplatsen

Det kom in en del synpunkter på lekplatsen vid busshållplatsen. Placeringen upplevs inte säker för barnen, då bilar ofta kör snabbt vid intilliggande väg och en tydlig passage saknas.

Äldreboende

Vikten av ett äldreboende i Hanaskog lyftes, bland annat för att de som bott i byn länge inte ska behöva flytta till en annan by. Ett förslag på placering var bakom macken där det idag finns en ledig tomt.

Livsmedelsbutik

Behovet av en livsmedelsbutik lyftes, dels för servicens skull, dels för hur den fungerar som en mötesplats.

Idrottsplatsen

Den nuvarande idrottsplatsen upplevs ligga för långt ifrån byns kärna och en mer centralt placerad idrottsplats hade blivit en mer naturlig mötesplats för främst ungdomar.

Kviinge backe

Passagen över väg 19 till Kviinge backe diskuterades: en tunnel under eller en bro över önskas.

Busslinjen 545

Det diskuterades möjligheten att ett par av avgångarna kör över Färlöv eftersom många pendlare har sin arbetsplats vid Härlöv.

>> Här kan du ta del av svar på flera frågor som berör synpunkterna ovan, bland annat gällande kvarteret Ringen.

 

Dina förslag på och synpunkter om Hanaskogs utveckling!

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera dina svar. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.


Hittade du inte vad du sökte?