Hanaskog

Medborgardialog 20160120

Onsdagen den 20 bjöd kommunen in till medborgardialog för att informera om det som är på gång i Hanaskog. Drygt 150 personer dök upp och befintliga stolar i Kviingeskolansmatsal räckte inte till.

Kvällen inledes med ett kort välkomnande från kommunalrådet Patric Åberg därefter informerade Chris Thórisson från trafikverket om planerna kring v19. Från samhällsbyggnadsavdelningen informerades det om ombyggnad av bussgatan som påbörjas i april och förväntas vara klart i augusti. I samband med detta kommer även torget att byggas om med en ny lekplats.

Göingehem informerade om 6 nya marklägenheter som man planerar att bygga på kv. Stopet. Förskolechef, Hanna Koppe informerade om den nya miljöförskolan som planeras vara klar hösten 2017.

Efter de korta informationspunkterna kunde man få mer information och komma med synpunkter i mindre grupper.

 

Här nedan följer en sammanställning av dess synpunkter.

V19

 • Man är besviken över att Superbussen inte kommer att stanna vid Bössebacken
 • Man tycker att det är bra med den planerade GC-porten samt Viltpassagen söder om Hanaskog för man önskar GC-väg på banvallen i framtiden
 • Man tycker att det är bra att befintlig väg 19 mellan Bjärlöv och Hanaskog föreslås behållas som allmän väg
 • Några höga röster önskade att Radhusvägen och Hantverksgatan behölls öppna även fortsättningsvis
 • Några röster önskade att gatorna (främst Hantverksgatan) stängdes för att skapa en lugnare boendemiljö
 • Man önskar att planerna med den nya vägen skrotas eftersom det förstör Milarundan och vägen i nysträckning kommer närmare flera villahus
 • Man önskar att väg 19 dras upp i Kviingebacke istället för att gå längs Hanaskog
 • Man önskar att befintlig väg 19 breddas upp till standard 100 km/h i befintligt läge förbi Hanaskog

 

Lekplats-centrumförnyelse

 • Öka säkerheten runt lekplatsen (Förslag på att sänka hastigheten utmed Kviingevägen där den passerar lekplatsen, eller på annat sätt avgränsa tydligare mot vägen)
 • Bra med en lekplats som är avsedd för mindre barn.
 • Det är viktigt att det fanns en sittplats/en yta att fika på intill lekplatsen med god uppsikt över lekplatsen
 • Tydlig avgränsning mellan Stationshuset och GC-vägen

 

Banvallen-Badet-Gator

 • Bredda byavägen
 • Dålig sikt vid byavägen
 • Öka aktiviteterna vid badet tex bastu
 • Långsiktig placering av biblioteket, gärna centralt som en mötesplats för alla byinvånarna.
 • Öppna upp Björkvägen för genomfartstrafik.
 • Badet måste färdigställas innan sommaren.

Ny Förskola

 • Är tomten tillräckligt stor eller kan man flytta skolan norrut?
 • Parkeringen bör vara längs Kviingevägen.
 • Tillagningskök önskas.
 • Kan den befintliga kullen bli en del av utemiljön?
 • Bra med ny förskola det behövs verkligen!

 

Nya marklägenheter

 • Jättebra, behovet är mycket stort.

 

Övrigt

 • Då många har hund i Hanaskog önskas en hundrastgård där man kan träffa andra och rasta sin hund.

 

Tidplan

Lekplats/torget                             byggstart våren 2016                                            klart hösten 2016

Bussgata på banvallen                byggstart våren 2016                                            klart augusti 2016

Nya marklägenheter                    byggstart 2016                                                       inflyttning 1/4 2017

Ombyggnad av badet                                                                                                klart under 2016

Ny förskola                                   byggstart hösten 2016                                          klart hösten 2017

V19                                                                                                                             byggstart 2018

 

 

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?