Förslag till ny översiktsplan

Östra Göinge kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för att uppdatera den nuvarande från 2012. Under försommaren har medborgarna möjlighet att säga sitt och därmed påverka kommunens framtid.

Översiktsplanen visar hur Östra Göinge ska utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. Det handlar om att skapa möjligheter för fler bostäder, företagsetableringar och en välfungerande kommunal och privat service. Planen visar också hur vi tillvaratar och utvecklar miljöerna i våra byar och på landsbygden.

Här kan du läsa Förslag till ny översiktsplan, samrådsversion i sin helhet.

Prova gärna vår Interaktiva karttjänst för att se en digital version av förslaget.

Vill du lämna synpunkter på förslaget maila till: kommun@ostragoinge.se senast den 15 augusti.

Samrådet varar från den 15 maj till 15 augusti och vid sex tillfällen bjuder kommunen in alla intresserade för att presentera och tillsammans diskutera förslaget. Alla synpunkter utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen och utvecklingen av kommunen. Vid dialogerna deltar politiker och tjänstemän som har varit med om att ta fram förslaget.

Följande tillfällen är öppna för alla:

  • 14/5     Glimåkra folkhögskola kl. 18-20
  • 17/5     Broby Kulturhuset Vita Skolan kl. 18-20
  • 29/5     Sibbhult, Restaurang Tranan kl. 18-20
  • 2/6       Broby marknad kl. 9-15
  • 5/6       Knislinge, Snapphaneskolan kl. 18-20
  • 11/6     Hanaskog, Hörsalen kl. 18-20

Arbetet leds av en politisk beredning med representanter för alla partier i kommunfullmäktige. Ordförande är Daniel Jönsson (M) och vice ordförande Daniel Petersén (S). Utöver dialogträffarna kan du självklart kontakta någon av politikerna i beredningen eller skicka in dina synpunkter till kommunen.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?