Förslag till ny översiktsplan

Östra Göinge kommun tar fram ett förslag till ny översiktsplan för att uppdatera den nuvarande från 2012. Samrådet som har pågått under sommaren är nu avslutat och kommunen arbetar just nu om förslaget utifrån alla synpunkter som har kommit in.

Översiktsplanen visar hur Östra Göinge ska utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. Det handlar om att skapa möjligheter för fler bostäder, företagsetableringar och en välfungerande kommunal och privat service. Planen visar också hur vi tillvaratar och utvecklar miljöerna i våra byar och på landsbygden.

Här kan du läsa Förslag till ny översiktsplan, samrådsversion i sin helhet.

Prova gärna vår Interaktiva karttjänst för att se en digital version av förslaget.

Vill du lämna synpunkter på förslaget maila till: kommun@ostragoinge.se senast den 15 augusti.

Förslaget till ny översiktsplan har varit på samråd mellan den 15 maj till 15 augusti. Alla synpunkter som  har kommit in utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen och utvecklingen av kommunen.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?