Förslag till ny översiktsplan

Östra Göinge kommun tar fram ett förslag till ny översiktsplan för att uppdatera den nuvarande från 2012. Ett första förslag var ute på samråd under sommaren 2018. Förslaget har nu arbetats om utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Detta har resulterat i en ny version som finns utställt under perioden 3 juni – 30 augusti 2019.

Översiktsplanen visar hur Östra Göinge ska utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. Det handlar om att skapa möjligheter för fler bostäder, företagsetableringar och en välfungerande kommunal och privat service. Planen visar också hur vi tillvaratar och utvecklar miljöerna i våra byar och på landsbygden.

Här kan du läsa Förslag till ny översiktsplan, utställningsversion i sin helhet.

Prova gärna vår Interaktiva karttjänst för att se en digital version av förslaget.

För att läsa de synpunkter som kom in under samrådet, samt kommunens kommentarer till dessa, kan du läsa Samrådsredogörelsen.

Handlingarna kommer även att ställas ut i kommunhusets entré på Storgatan 4 i Broby samt på respektive bibliotek. Öppettider för kommunhusets entré är vardagar 08.00-16.30. För bibliotekens öppettider klicka här. Observera att biblioteken har begränsade öppettider under sommaren.

Vill du lämna synpunkter på förslaget maila till: kommun@ostragoinge.se senast den 30 augusti 2019.

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?