PROEFF III

”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning” förkortat PROEFF fortsätter under 2013-2014 i sin tredje fas. Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Energikontoret Skåne och Skånes kommuner kommer att stödja företagen i arbetet med att minska sin energianvändning.

PROEFF III görs genom ett intensifierat program där miljöinspektörer och energirådgivare kommer att besöka företagen och gemensamt stödja dessa i att kartlägga sin energianvändning och ge förslag till åtgärder. Målet i PROEFF III är att minst 10 skånska kommuner startar upp detta arbete under kommande år.

Företag som får energitillsyn under projektperioden är de som aär anmälningspliktiga enligt Miljöprövningsförordningen, krav ställs på att företagen ska ha en aktuell energiplan för sin verksamhet. Energiplanen innefattar bland annat en grundläggande energikartläggning och ett systematiskt arbetssätt med energieffektiviseringsåtgärder.

Företag som använder fossila bränslen till lokaluppvärmning ska utreda möjligheten till konvertering till förnybara bränslen.

Information till företagen om PROEFF hittar du nederst på sidan.Hittade du inte vad du sökte?