Kartor

BaskartaNBKTomtkarta

 

Kontaktuppgifter:

Jimmy Karlsson
Kart- och Mätningstekniker
Tel: 044-775 60 04
E-post: jimmy.karlsson@ostragoinge.se

Daniel Persson
GIS-Ingenjör
Tel: 044-775 61 76
E-post: daniel.persson@ostragoinge.se


Välkommen till Östra Göinge kommuns kartportal. Här hittar du olika kartor över Östra Göinge.

Ljusarrangemang

Karta med ljusarrangemang i Östra Göinge kommun.

Friluftskartan

Karta med cykelleder och vandringsleder i Östra Göinge kommun.

friluftskarta_bild3_thumb1

Villatomter

Karta med lediga villatomter samt information om fastighetsbeteckning, adress och areal.

lediga_tomter_th1

 

Baskartan utgör underlag för planering, projektering, översikter med mera. Den innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdinformation och hydrografi, skalområde: 1:400 – 1:5 000. Utöver baskartans information kan man få adresser och markdetaljer (som staket, murar, häckar, plank, etcetera) för en tilläggskostnad.

Aktualitet

Byggnader och fastigheter àjourförs kontinuerligt. Vägar àjourförs när vi får kännedom om förändringar. Höjdinformation och övriga detaljer àjourförs vid nykartering och vid behov.

Nybyggnadskartan används för bygglovansökan som underlag för situationsplanen vid ny-, om- eller tillbyggnad. Bygglovhandläggaren avgör vilken typ av
nybyggnadskarta som behövs utifrån vad du ska bygga.

Nybyggnadskarta upprättas i varje enskilt fall efter skriftlig beställning. Kartan innehåller all landskapsinformation om fastigheten både i text och i grafik tex höjdinformation, fastighetsindelning, detaljplaneförhållanden, arealuppgift och servitut.

Beställning av nybyggnadskarta

Tomtkartan är ett utdrag ur kartdatabasen utan fältkontroll. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera.

Du kan själv skriva ut en tomtkarta från vår webbkarta eller så kan du vända dig till kundtjänst för hjälp med utskriften.

Hittade du inte vad du sökte?