Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag samt organisationer/ föreningar. Rådgivningen stöds finansiellt av energimyndigheten och är oberoende och kostnadsfri.

Energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för rådgivning via telefonsamtal. Platsbesök kan göras hos företag och föreningar (exempelvis idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar), men hembesök görs inte hos privatpersoner.

 

 

 

Detta kan du bland annat få hjälp med:

  • Frågor om uppvärmning
  • Frågor om ventilation
  • Frågor om isolering, fönster
  • Bygga nytt
  • Energipriser och avtalsformer
  • Aktuella bidrag
  • Energispartips
  • Energieffektivisering i företag
  • Energi och klimat
  • Transporter

 

På Energimyndighetens webbplats finner du mycket matnyttig information och tips för hur du som privatperson eller företagare kan påverka din energianvändning. Se länkar under Läs mer. Där finner du bland annat deras publikationer samt tester av energikrävande produkter.

Testa även Energikalkylen från Energimyndigheten för att få tips om besparingsåtgärder och möjlig energibesparing i ditt hus.

 

Utlåning av elmätare och elcykel

Du kan du låna både elmätare och elcykel av Energirådgivaren. Elcykeln finns på Broby bibliotek och elmätare på biblioteken i Broby, Glimåkra, Hanaskog, Knislinge och Sibbhult. Utlåningen sker i samarbete med biblioteken och görs med ditt vanliga lånekort.

Elcykeln är ett utmärkt alternativ till bilen. Eldriften ger dig stöd i uppförsbackarna, när det är motvind eller när du har cykeln tungt lastad. Du håller enkelt en grundhastighet upp mot 25 km/h på bra vägunderlag och en daglig cykelpendling på uppemot 1 mil är inte längre något problem. Testa i 3 dagar och se hur elcykeln kan vara ett alternativ för dig.

Med elmätaren kan du ta reda på hur mycket el apparaterna i ditt hushåll förbrukar. Du kan antingen mäta husets totala elanvändning eller separat på olika produkter. De kan kopplas till alla apparater med vanlig stickkontakt, som t ex TV, dator, avfuktare, kyl/frys m.m. Genom att regelbundet läsa av elanvändningen i fastigheten/lägenheten och skaffa sig kunskap hur mycket el enskilda apparater använder, kan man spara upp till 10 % av sin hushållsel bara genom att anpassa sina vanor.

I en svensk snittvilla motsvarar det 620 kWh om året (ca 750 kr). En elmätare ger också värdefull information om man t ex funderar på att byta kyl eller frys, men först vill kontrollera hur mycket el de vitvaror man redan har använder.

 

 

Unna Stenram, bibliotekarie i Broby visar upp elcykeln, som nu kan lånas.

Unna Stenram, bibliotekarie i Broby visar upp elcykeln, som nu kan lånas.

 Hittade du inte vad du sökte?