Bredbandsstrategi

Kommunstyrelsen har godkänt en bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun. Den ska vara vägledande i kommunens praktiska arbete med att nå målen inom fokusområdet kommunikationer.

Strategin ska bland annat vara till hjälp i kontakter med olika myndigheter på nationell och regional nivå. Då en stor del av bredbandsutbyggnaden sker via privata bolag är strategin också en viktig del i arbetet med relationerna till marknaden. Varför en bredbandsstrategi? Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för:

  • en effektiv offentlig förvaltning
  • ett framgångsrikt företagande
  • en ökad sysselsättning
  • en förenklad och förbättrad vardag för medborgaren

Det är därför viktigt att alla i Östra Göinge kommun får möjlighet att ta del av och dra nytta av den digitala utveckling som pågår. För att klara av framtidens utmaningar krävs en utbyggnad av bredband och i synnerhet så kallat fibernät. Kommunens roll i detta arbete blir att samordna alla de initiativ som tas kring bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsstrategin är ett verktyg för att knyta ihop dessa initiativ, som kan komma från privata operatörer, kommunala verksamheter, kommunala bolag, byalag och samfälligheter.

Bredbandsstrategi för Östra Göinge (pdf)

Vid eventuella frågor kontakta gärna: Tommy Johansson, utredare Strategisk planering och utveckling Östra Göinge kommun 044-775 60 18 0709-536018


Hittade du inte vad du sökte?