Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp hus. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, produceras värme i en central anläggning. Från denna levereras sedan värme ut till er kunder genom nedgrävda fjärrvärmerör. Att värmeproduktionen sker på ett ställe istället för i många små anläggningar, refjärrvärmesulterar i ett bekvämare och miljövänligare alternativ.

E-on producerar och distribuerar för Östra Göinge kommuns räkning idag fjärrvärme till Göingehem och kommunala fastigheter samt ett antal privata fastigheter i Hanaskog och Knislinge.

Så fungerar det

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till hushållen genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 80 och 120 grader varmt och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att dels värma upp husets element och dels varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Endast cirka tio procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?