15. Status fiberutbyggnad

På denna sida hittar du aktuell statusuppdatering.

Observera att det hela tiden händer saker kring utbyggnad av fibernätet och uppgifterna förändras därför från en dag till en annan. Vi försöker hålla denna sida så väl uppdaterad som möjligt. Såhär ser status ut just nu:


2019-06-05

Beslutet avser utbyggnad av fiber på landsbygden i Östra Göinges norra delar (norr om Broby) och innebär att IP-Only kommer att gå vidare med att kontraktera entreprenör samt påbörja byggnationen under tredje kvartalet 2019. Således hålls tidigare kommunicerat tidsschema.

De som har ett bekräftat avtal med IP-Only i kommunens norra delar får i och med detta beslut bredband. Ett parallellt arbete pågår även i kommunens södra delar för att utbyggnaden även ska komma igång där.

Tomas Avenborg, IP-Only:
– Vi kan nu komma vidare, detta är ett stort steg framåt för Östra Göinge.

Daniel Jönsson, kommunstyrelsens vice ordförande:
– Detta är ett jättekliv för utbyggnaden av bredband på landsbygden. Jag vill rikta ett stort tack till alla eldsjälar och fiberföreningar, utan ert hårda och outtröttliga arbete skulle vi aldrig nått ditt vi är i dag. Nu får vi hålla andan uppe och fortsätta arbetet för att få ner fiberkabeln i vår bygd.


2019-04-08

Fiberföreningsmöte i Nedanbäck. Representanter från såväl IP-Only som Östra Göinge kommun var också på plats. IP-Only informerade bland annat om följande:

– Tidsplanen för planerad start av utbyggnad av fiber i kvartal 3 håller.

– Fem anbud från olika entreprenörer är inkomna och möten med dem kommer påbörjas under v. 15-16. Upprättat kontrakt med vald entreprenör förväntas vara på plats i maj och därefter sätts en tidsplan för det fortsatta arbetet.

– IP-Only arbetar med att få upp anslutningsgraden ytterligare på landsbygden och kommer förmodligen gå ut med en ny kampanj till de som fått det sedan tidigare och tackat nej. Det förväntas ske först efter byggstart i kvartal 3.


2019-02-25

Fiberföreningsmöte i Nedanbäck. Representanter från IP-Only och Östra Göinge kommun var också på plats. IP-Only la fram följande information:

– Inväntar offerter från entreprenörer för att kunna påbörja utbyggnad på landsbygden. Stort intresse från flera entreprenörer.

– Tidsplan håller och IP-Only förväntas börja bygga/gräva i kvartal 3.

– IP-Only har sökt projektmedel från Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredband för vita fläckar och besked från Länsstyrelsen förväntas komma sista veckan i mars.

–  IP-Only kommer förmodligen gå ut med en ny säljkampanj av bredband i samband med att utbyggnad startat i kvartal 3.


2018-09-24

Besök av IP-Onlys VD i Nedanbäck 24/9 – Utbyggnad landsbygd i Östra Göinge kommun

Möte hölls den 24 september mellan 4 fiberföreningar i Östra Göinge kommun, representanter från IP-Only och Östra Göinge kommun. Vi fick följande information från IP-Only:

– VD utlovar att fibernät kommer att byggas på landsbygden i Östra Göinge kommun (dock inte till alla hushåll i etapp 1)

–  Tomrör för fiberdragning läggs nu ner i samförläggning med Eon för viss delsträcka. Det är första infrastruktur som IP-Only bygger/förbereder i kommunen.

– Utbyggnad kommer att påbörjas kvartal 2 eller 3, 2019.

– Informationen ska bli tydligare från IP-Onlys sida om vad som sker – både till hushåll och till fiberföreningar.

– Tidplan för utbyggnad kommer att presenteras av IP-Only i december 2018


2018-08-24

Efterbeställning i tätorter

Får emellanåt samtal från medborgare i tätort som vill ha fiber. De har missat förra kampanjen, kanske genom att de är nyinflyttade eller för att de inte ville ha fiber tidigare, men nu har ändrat sig.

Det kan då vara bra att känna till att Svenska Stadsnäts senaste fiberkampanj i tätorterna är avslutad. Eftersom det är marknaden som bygger i Östra Göinge kommun kan det vara bra att kontakta Svenska stadsnät för att anmäla sitt intresse för att få fiber. Man kan göra en intresseanmälan på deras hemsida.

Varför ska man då göra detta? Jo, eftersom leverantörerna alltid väljer att bygga eller gå ut med en ny kampanj i områden där det finns ett intresse för fiber så det är viktigt att de VET att det finns intresse i våra byar. Så ju fler som anmäler sitt intresse – desto större sannolikhet är det att Svenska Stadsnät går ut med en ny kampanj i våra tätorter.

Intresseanmälan kan man göra på hemsidan: Klicka här

Du når Svenska Stadsnät på följande telefonnummer: 020-10 00 95


2018-07-12

Samverkan kring bidragsfrågan

Östra Göinge kommun har nu undertecknat ett avtal med Region Skåne om samverkan kring fördelning av stödmedel för fiberutbyggnad inom det så kallade landsbygdsprogrammet. Samverkan innebär en fördjupad dialog kring områden som är svåra att bygga ut kommersiellt utan stödmedel. Dialog kommer framöver att ske mellan kommun/er, leverantörer och Region Skåne. Länsstyrelsen, som handlägger bidragsansökningar för landsbygdsprogrammet, stöder denna samverkansmodell.

Avtalet innebär att innevarande års landsbygdsstöd på 84,5 miljoner kommer att kunna erbjudas till flertalet kvarstående ”via fläckar” i Skåne.

– Östra Göinge har en hel del fastigheter som ligger inom definitionen ”vita fläckar”, dvs i svår terräng där det är långt mellan husen, därför ser jag frågan om var bidragspengarna riktas som oerhört viktig för att kommunens hushåll på landsbygden ska få fiber, säger bredbandssamordnare Pia Vingestråhle.

– Vi har drivit denna fråga i ”13-projektet” sedan hösten 2016 och vi ser det som positivt att bidragspengarna riktas mot de områden som verkligen behöver stöd för att kunna bli utbyggda.

I nästa bidragsomgång, hösten 2018, har leverantörer möjlighet att söka bidrag för vita fläckar.

– Vi uppfattar att denna samverkanslösning för oss ett steg närmare mot målet att få fiber utbyggt på landsbygden, säger Pia.


2018-07-10

Fiberföreningar bjuder in IP-Onlys ledning till nästa fibermöte

Tre fiberföreningar i norra delen av Östra Göinge kommun bjuder nu in IP-Onlys VD och styrelseordförande till sitt nästa fibermöte i Nedanbäck.

Individuella avtal mellan IP-Only och hushållen undertecknades sommaren 2017 och avtalen säger att fiber ska finnas på plats inom två år. Ett år har redan gått och nyligen gavs besked att ingen utbyggnad kommer att ske av IP-Only under 2018. Fiberföreningarna vill nu ha besked!


2018-06-05

Status just nu i projektet Hjärsås med omnejd:

Nu har ett 40-tal villor fått fiber i Hjärsås tätort. Det är Telia som bygger fibernät i och omkring Hjärsås.

Resterande hushåll i området är beroende av samförläggningen med EON.  Detta fördröjer driftsättning till senare i år för ett antal hushåll.


2018-03-23

Status just nu:

Tätort
– Svenska Stadsnät fortsätter utbyggnad av fibernätet i kommunens tätorter.

Landsbygd
– Telia bygger fibernät i Hjärsås med omnejd
– IP-Only kommer att ha markägarmöten v 14 inför utbyggnad på landsbygden


2018-01-26

Fibererbjudande till företag

Nu har ett fibererbjudande gått ut till kommunens företagare inom tätorter/byar. Erbjudandet kommer från Svenska Stadsnät (Telia).

 


2018-01-02

Mer fiber till landsbygden

IP-Only har nu fattat byggbeslut och planerar att bygga fibernät för större delen av landsbygden i norra delen av Östra Göinge kommun. En bekräftelse har gått ut från IP-Only till berörda fastighetsägare per e-post den 2 januari 2018.

Ett motsvarande byggbeslut fattades i augusti 2017 av IP-Only för södra delen av kommunen. Utbyggnad har dock ännu ej påbörjats i detta område. Inledningsvis sker projektering och planering. Utbyggnad förväntas därefter att genomföras inom 24 månader från det att avtal slutits mellan fastighetsägare och IP-Only.

Telia/Svenska Stadsnät har tidigare fattat beslut om att bygga fibernät i Hjärsås med omkringliggande landsbygd. Projektering är klar i detta område och grävning / utbyggnad påbörjades i slutet av december 2017.

Utbyggnad i tätorter pågår fortlöpande av Svenska Stadsnät.

Vill du veta mer om fiberutbyggnaden i kommunen? Läs mer på: https://www.ostragoinge.se/fiber/

Är du intresserad av att beställa fiber eller vill du veta mer? Kontakta då leverantörerna direkt. Du hittar kontaktuppgifter och länkar på följande sida: https://www.ostragoinge.se/samhalle/bredband/kontakt/


2017-09-20

Svenska Stadsnät har efterkampanj i tätorterna i Östra Göinge kommun. Bor man i tätort och vill ha fiber så är det dags att anmäla sig nu. Sista datum är 29 september.

Kontakta Svenska Stadsnät för mer information: Telefon: 020-10 00 95

Läs mer på: http://svenskastadsnat.se/


2017-08-14

Landsbygd – Södra delen av kommunen
IP-Only fattade den 8 augusti byggbeslut och börjar nu att projektera och planera för utbyggnad av de södra delarna av landsbygden i Östra Göinge kommun. Det berör ca 700 fastigheter. Se länk. Klicka här


2017-08-08

I tätort
Det har under juli/aug gått ut information från Svenska Stadsnät om efteranslutning i tätorter.

På landsbygd
Erbjudande om fiberanslutning har nu gått ut till större delen av landsbygden i Östra Göinge – både från Svenska Stadsnät och IP-Only.

Informationsmöten som är på gång just nu
2/8 IP-Only – Boalt
8/8 IP-Only – Högsma
14/8 IP-Only – Östanå
23/8 Svenska Stadsnät – Knislinge
24/8 Svenska Stadsnät – Boalt


2017-07-14

Utbyggnad av fibernätet i Östra Göinge kommun
Ca 3.500 hushåll är idag anslutna till fibernätet. Det utgör ca 53% av alla hushåll i kommunen. (2017-07-01)

Var sker utbyggnad i kommunen idag?

Svenska Stadsnät (Skanova/Telia) bygger ut fibernätet
Utbyggnad pågår i Broby, Sibbhult, Glimåkra, Knislinge, Hanaskog och Immeln.
– Projekt är på gång för utbyggnad av fibernät i Hjärsås och närliggande landsbygd.

Var sker försäljning/kampanjer idag?

Leverantörer som säljer
– Telia säljer/projekterar i området Boalt – Kräbbleboda
– IP-Only erbjuder nu fiber till delar av landsbygden både i södra och norra delarna av kommunen. Här kan du söka på din adress hos IP-Only: http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/
– Svenska Stadsnät och Telia Öppen Fiber erbjuder nu fiber till hela landsbygden i Östra Göinge. Här kan du söka på din adress hos Svenska Stadsnät: https://landsbygd.oppenfiber.se/ 

 

Hittade du inte vad du sökte?