Sven-Arne Persson (S)

E-post: sven-arne.persson@ostragoinge.se

Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i resultatutskottet, ersättare (ledamot) i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, ersättare (ledamot) i direktionen för AV Media Skåne, ersättare (styrelse) för Glimåkra folkhögskola, huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra, ersättare (ägarombud) Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), ersättare (ägarombud) Göingebygdens trygga hem, ersättare (ägarombud) Kommunassurans Syd Försäkrings AB


Hittade du inte vad du sökte?