Sven-Arne Persson (S)

 

E-post: sven-arne.persson@ostragoinge.se

Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i tillfällig beredning om skolans utveckling i Östra Göinge kommun, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare (ledamot) i planeringsutskottet, vice ordförande i resultatutskottet, ersättare (ledamot) i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, ersättare (ledamot) i direktionen för AV Media Skåne, ersättare (styrelse) för Glimåkra folkhögskola, huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra, ersättare (ägarombud) Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), ersättare (ägarombud) Göingebygdens trygga hem, ersättare (ägarombud) Kommunassurans Syd Försäkrings AB


 

 

Hittade du inte vad du sökte?