Patric Åberg (M) – Kommunalråd

E-post: patric.aberg@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 95

Uppdrag: ersättare (gruppledare) i gruppledarforum, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i planeringsutskottet, ordförande i krisledningsnämnden, vice ordförande (styrelse) i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), ersättare (styrelse) i Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam, ägarombud i Göingebygdens trygga hem, ledamot i Samarbetskommittén Skåne Nordost, ordförande (förbundsstämma) i Skånes kommuner, ägarombud i IT-kommuner i Skåne AB, ägarombud Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ägarombud Kommuninvest ekonomisk förening, ägarombud Kristianstad Airport AB

Pressbilder

patric-aberg_hogupplost_foto_-precious_people

Porträttbild
Ange:
Foto: Precious People

 patric-aberg_foto-precious-people

Helbild
Ange:
Foto: Precious People

 


Hittade du inte vad du sökte?