Magnus Nilsson (KD)

E-post: magnus.nilsson@ostragoinge.se

Uppdrag: gruppledare i gruppledarforum, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i resultatutskottet, ordförande (styrelse) i Göingehem AB,  ersättare (ombud, förbundsstämma) i Skånes kommuner, ledamot (styrelse) i Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ägarombud Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra


Hittade du inte vad du sökte?