Lena Dahl Wahlgren (S)

E-post: lena.dahl-wahlgren@ostragoinge.se

Uppdrag: gruppledare i gruppledarforum, ledamot i kommunfullmäktige, ombud vid Skånes kommuners årsstämma


Hittade du inte vad du sökte?