Lars-Stellan Jönsson (S)

E-post: larsstellan.jonsson@ostragoinge.se

Telefon: 070-776 36 18

Uppdrag: gruppledarforum (representerar kommunfullmäktiges presidium), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige (inkl. kommunfullmäktiges presidium), överförmyndare, god man vid fastighetsbildningsförrättning för tätortsförhållande, god man vid fastighetsbildningsförrättning för jordbruks- eller skogsfrågor, ersättare (ledamot) i kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige, ersättare (ombud) vid Skånes kommuners årsstämma

 


Hittade du inte vad du sökte?