Kristin Johansson (S)

E-post: kristin.johansson@ostragoinge.se

Uppdrag: 2:e vice ordförande i tillsyns- och tillståndsnämnden, ledamot i Helgeåns vattenvårdskommitté, ersättare (ledamot) i Skräbeåns vattenvårdskommitté, ersättare (ledamot) i Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, ersättare (ledamot) i Skånes luftvårdsförbund, ersättare (ledamot) i Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten


Hittade du inte vad du sökte?