Erling Emsfors (M)

E-post: erling.emsfors@ostragoinge.se

Uppdrag: gruppledarforum (representerar kommunfullmäktiges presidium), ordförande i kommunfullmäktige (inkl. kommunfullmäktiges presidium), ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i individutskottet, ombud i Knislinge bystämma, ledamot (styrelse) i Göingehem AB, god man vid fastighetsbildningsförrättning för jordbruks- eller skogsfrågor, ledamot i kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige, ledamot i styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge, ledamot i styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne


Hittade du inte vad du sökte?