Daniel Jönsson (M)

 

E-post: daniel.jonsson@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 67 08

Uppdrag: gruppledare i gruppledarforum, ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen, ersättare i planeringsutskottet, vice ordförande i krisledningsnämnden, ordförande i resultatutskottet, ersättare (styrelse) i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), ledamot i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, ledamot i direktionen för AV Media Skåne, huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra, ordförande (styrelse) i Göingebygdens trygga hem, ombud (förbundsstämma) i Kommunförbundet Skåne, ägarombud Göingehem AB, ägarombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB


 

 

Hittade du inte vad du sökte?