Camilla Dahlström (M)

 

E-post: camilla.dahlstrom@ostragoinge.se

Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i planeringsutskottet, ledamot i krisledningsnämnden, ersättare (styrelse) i Göingehem AB, ägarombud SKL Kommentus AB, ägarombud Inera AB

Personlig presentation:
Jag har alltid varit engagerad i föreningslivet och har ett stort samhällsintresse. Tillsammans med min man driver vi två företag och som avkoppling har hela familjen hästar som intresse. Att få vara med och påverka för att föra vår kommun framåt ur ett jämställt och jämlikt perspektiv är viktigt för mig liksom att skapa bra förutsättningar att driva företag i kommunen.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?