Andreas Söderlund (M)

E-post: andreas.soderlund@ostragoinge.se

Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i tillsyns- och tillståndsnämnden, ersättare (ledamot) i Helgeåns vattenvårdskommitté, ledamot i Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, ledamot i Skånes luftvårdsförbund


Hittade du inte vad du sökte?