Anders Bengtsson (S) – Oppositionsråd

E-post: anders.bengtsson@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 13

Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, vice ordförande i planeringsutskottet, 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden, ersättare i individutskottet, ersättare (ombud) i Broby bystämma, ledamot (styrelse) i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), ersättare (styrelse)  i Göingebygdens trygga hem, ersättare i Samarbetskommittén Skåne Nordost, ersättare (ägarombud) IT-kommuner i Skåne AB, ersättare (ägarombud) Göingehem AB, ersättare (ägarombud) Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ersättare (ägarombud) Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare (ägarombud) Kristianstad Airport AB, ersättare (ägarombud) Adda AB, ersättare (ägarombud) Inera AB


Hittade du inte vad du sökte?