Anders Bengtsson (S) – Oppositionsråd

Foto: Mip Media

 

E-post: anders.bengtsson@ostragoinge.se

Telefon: 044-775 60 13

Uppdrag: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i parlamentarisk kommitté för ny vision för Östra Göinge, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, vice ordförande i planeringsutskottet, 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden, ersättare i individutskottet, ersättare (ombud) i Broby bystämma, ledamot (styrelse) i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB), ersättare (styrelse)  i Göingebygdens trygga hem, ersättare i Samarbetskommittén Skåne Nordost, ersättare (ägarombud) IT-kommuner i Skåne AB, ersättare (ägarombud) Göingehem AB, ersättare (ägarombud) Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ersättare (ägarombud) Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare (ägarombud) Kristianstad Airport AB, ersättare (ägarombud) SKL Kommentus AB, ersättare (ägarombud) Inera AB


Foto: Mip Media

 

 

Hittade du inte vad du sökte?