Våra politiker

För att se ledamöterna i respektive nämnd/bolag eller motsvarande, klicka på rubriken.

Gruppledarforum

 

 Parti

 Gruppledare

 Ersättare

 Moderaterna  Erling Emsfors  Patric Åberg
 Centerpartiet  Esbjörn Svensson  Olof Lindqvist
 Kristdemokraterna  Magnus Nilsson  Marie-Louise Fredin
 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  Lena Dahl Wahlgren  Miklos Liewehr
 Vänsterpartiet  Roland Nilsson  Thommy Svensson
 Sverigedemokraterna  Lennart Ekström  Ann-Sofie Stolpe
 Mitt Göinge  Ann Ahlbin  Marcus Jeppsson

 

 

Kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:
Patric Åberg (M)
Camilla Westdahl (M), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Sofia Sommer (M)
Camilla Dahlström (M)
Stefan Mellblom (M)
Ulf Gabrielson (M)
Jon Marin (M)
Inger Mattsson (M)
Monika Bolling (M)
Esbjörn Svensson (C)
Olof Lindqvist (C), vice ordförande
Magnus Nilsson (KD)
Anders Bengtsson (S)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Sven-Arne Persson (S)
Kristin Johansson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Johanna Lüddeckens (S)
Miklos Liewehr (S)
Roland Nilsson (V)
Pierre Persson (SD)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Lennart Ekström (SD)
Lars Persson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Ann Ahlbin (MG)

Ersättare:
Berth Svensson (M)

Marcus Svensson (M)
Patrik Thygesson (M)
Gordon Liljegren (M)
Bo Jönsson (M)
Jenny Betsikokos (M)
Johan Lindgren (M)
Lars Lindbom (C)
Emma Flygare (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Susanne Karlsson (S)
Niclas Malmberg (S)
Lena Svensson (S)
Joakim Vendel (S)
Thommy Svensson (V)
Jeanette Svensson (V)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (MG)
Marcus Jeppsson (MG)

 

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens resultatutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Valnämnden

Information om valnämnden

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamöter:

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Per-Eric Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Lena Nilsson (S), vice ordförande
Roberto Fumei (SD)

Ersättare:

Richard Pedersen (M)
Ingrid Johansson (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Tommy Johansson (S)
Lars Persson (SD)

 

Handikappråd

Information om handikapprådet

Vakant, ordförande
Vakant, vice ordförande
Vakant
Kerstin Evesson, Svenska OCD
Britt-Marie Harsten, RTP, Personskadeförbundet
Jan-Åke Lennartsson, De handikappades riksförbund
Inger Nilsson, Afasiföreningen
Mats-Erik Nilsson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jörgen Svensson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna

Ersättare:

Vakant
Vakant
Monica Ahlgren, Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Christian Frid, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jytte Johannesen, Demensförbundet
Roland Nordlund, Demensförbundet
Stefan Persson, Stroke-Riksförbundet

 

Pensionärsråd

Information om pensionärsrådet

Vakant, ordförande
Vakant, vice ordförande
Vakant
Astrid Sjöström, PRO Broby
Inger Kjellberg, PRO Knislinge
Lennart Bengtsson, PRO Knislinge
Per af Forselles, PRO Glimåkra
Jan Erlandsson, SPF Glimma
Ingegärd Nilsson, SPF Knislinge
Knut Leyden, SPF Knislinge

Ersättare:

Vakant
Vakant
Monica Oredsson, PRO Broby
Lena Sjöstedt, PRO Knislinge
Willy Ivarsson, PRO Knislinge
Vakant, PRO Glimåkra
Vakant, SPF
Karin Persson, SPF Glimma
Anette Rosén, SPF Knislinge

 

Överförmyndare

Information om Överförmyndarverksamheten

Mandatperiod 2019-2022

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (S)

Biträdande Överförmyndare
Ida Bertsdotter (MP)

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Daniel Jönsson (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunalförbundet Sydarkivera

 

Ledamot (förbundsfullmäktige):

Erling Emsfors (M)


Ersättare:

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Mandatperiod 2019-2022

 

STYRELSE

Ersättare:

Patric Åberg (M)

LEKMANNAREVISOR

Ersättare:

 

 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost

 

Ledamöter:

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Samråd färdtjänst/riksfärdtjänst

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Siv Larsson (M)

Ersättare:

Lena Svensson (S)

 

Styrelsen för Glimåkra Folkhögskola

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Rosa Henningsson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunförbundet Skåne

Inera AB

MANDATPERIOD 2019-2022

 

Ägarombud:

Camilla Dahlström (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

SKL Kommentus AB

Mandatperioden 2019-2022

 

Ägarombud:

Camilla Dahlström (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Nämndemän Tingsrätten

2016-01-01 – 2019-12-31

Sven Mars (M)
Stig Svensson (MP)
Bengt-Arne Persson (C)
Kristina Welin (KD)
Monica Svensson (S)
Rolf Nordfeldt (S)
Anders Bengtsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

 

Förbundsdirektionen för AV-Media Skåne

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Daniel Jönsson (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Gode män, fastighetsbildningsförrättningar

Mandatperiod 2019-2022

 

TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN

Bo Jönsson (M)
Folke Carlsson (L)
Johan Holgersson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)

JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR

Erling Emsfors (M)
Philip Thuresson (C)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Helgeåns vattenråd

Information om Helgeåns vattenråd

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamöter:

Philip Thuresson (C)
Kristin Johansson (S)

Ersättare:

Andréas Söderlund (M)
Christian Karlsson (S)

 

Skräbeåns vattenråd

Information om Skräbeåns vattenråd

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Philip Thuresson (C)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Broby bystämma

Mandatperiod 2019-2022

 

Ombud:

Philip Thuresson (C)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Knislinge bystämma

Mandatperiod 2019-2022

 

Ombud:

Erling Emsfors (M)

Ersättare:

Börje Johnsson (S)

 

Göingehem AB

 

 

Mandatperiod 2019-2022

STYRELSE

Ledamöter:

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Karl-Erik Innala (S), vice ordförande
Ann-Sofie Stolpe (SD)

Ersättare:

Gordon Liljegren (M)
Camilla Dahlström (M)
Per-Olof Dahl (C)
Sten Persson (S)
Lars Persson (SD)

LEKMANNAREVISOR

Staffan Eriksson (S)

Ersättare:

Sven Bolling (S)

ÄGAROMBUD

Daniel Jönsson (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

STYRELSE

Ledamot:

Tommy Johansson

Ersättare:

Jonas Rydberg

MANDATPERIODEN 2019-2022

STYRELSE

Ledamot:

Magnus Nilsson (KD)

Ersättare:

Tommy Johansson

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Östra Göinge Renhållnings AB

 

Mandatperiod 2019-2022

STYRELSE

Ledamöter:

Patric Åberg (M), vice ordförande
Anders Bengtsson (S)

Ersättare:

Daniel Jönsson (M)
Susanne Karlsson (S)

LEKMANNAREVISOR

Jerker Kjellberg (M)

Ersättare:

Staffan Eriksson (S)


ÄGAROMBUD

Magnus Nilsson (KD)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Göingebygdens trygga hem - ekonomisk förening

STYRELSE

Ledamöter:

Daniel Jönsson (M), ordförande
Oscar Nilsson, ekonomichef
Damir Ibrahimovic, fastighetschef

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)
Jonas Rydberg, kommunchef
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg


LEKMANNAREVISOR

Sven Bolling (M)

Ersättare:

Staffan Eriksson (S)

FÖRENINGSSTÄMMA

Ägarombud:

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

IT kommuner i Skåne AB

STYRELSE

Ledamot:
Tommy Johansson

Ersättare:
Oscar Nilsson

LEKMANNAREVISOR

Ersättare:

Staffan Eriksson (S)

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Glimåkra

2016-2020

Frida Brandting (M)
Anette Blidberg (M)
Niclas Malmberg  (S)
Christian Karlsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Jenny Betsikokos (M)
Martin Skagerholm (M)
Jon Marin (M)
Daniel Jönsson (M)
Per Åke Persson (C)
Tord Persson (C)
Per Gunnar Westin (KD)
Sven Björbacken (MP)
Lennart Ekström (SD)

 

Kristianstad Airport AB

Mandatperiod 2019-2022

 

STYRELSE

Ledamot:

Ulf Gabrielson (M)

Ersättare:

Karl-Erik Innala (S)

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Mandatperiod 2019-2022

 

Ägarombud:

Daniel Jönsson (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Erling Emsfors (M)

 

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

 

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Erling Emsfors (M)

 

Kommuninvest ekonomisk förening

Mandatperiod 2019-2022

 

Ägarombud:

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Andréas Söderlund (M)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Skånes luftvårdsförbund

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Andréas Söderlund (M)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot:

Therese Svensson-Collin (C)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?