Våra politiker

För att se ledamöterna i respektive nämnd/bolag eller motsvarande, klicka på rubriken.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd

Patric Åberg (M)

Oppositionsråd

Göte Färm (SD)

Gruppledarforum

Mandatperiod 2022 – 2026

 Parti

 Gruppledare

 Ersättare

 Moderaterna  Daniel Jönsson Lyckestam  Patric Åberg
 Centerpartiet  Therese Svensson Collin  Olof Lindqvist
 Kristdemokraterna  Magnus Nilsson  Elin Johansson
 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  Sandra Frostensson  Lena Svensson
 Vänsterpartiet  Roland Nilsson  Alexander Nielsen
 Sverigedemokraterna  Göte Färm  Mats Hansson

 

 

Kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige

Mandatperiod 2022 – 2026

Ledamöter

Patric Åberg (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Camilla Dahlström (M)
Erling Emsfors (M), ordförande
Siv Larsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Linn Alexandersson (M)
Ulf Gabrielson (M)
Patrik Thygesson (M)
William Magnusson (M)
Emine Hamza (M)
Sven Mars (M)
Alexandra Petersen (M)
Gordon Liljegren (M)
Inger Mattsson (M)
Sandra Frostensson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Lena Svensson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Lena Dahl Wahlgren (S)
Miklos Liewehr (S)
Therese Svensson Collin (C)
Roland Nilsson (V)
Magnus Nilsson (KD)
Göte Färm (SD)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Thyra Persson (SD)
Mats J Hansson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Göran Mårtensson (SD)
Göran Svensson (SD)

Ersättare

Bo Jönsson (M)
Roger Jarleswärd (M)
Thea Jönsson (M)
Daniel Glimtoft (M)
Gert Nyrén (M)
Johan Ekstrand (M)
Ibbe Özgür (M)
Bertil Malmsten (M)
Camilla Norrman (S)
Johan Holgersson (S)
Joakim Vendel (S)
Olof Lindqvist (C)
Charlotta Kabo Stenberg (C)
Anita Bengtsson-Tops (V)
Alexander Nielsen (V)
Elin Johansson (KD)
Marie-Louise Fredin (KD)
Lars Persson (SD)
Hans-Inge Nilsson (SD)
Uno Lod Stolpe (SD)
Hans Storck (SD)

 

Kommunfullmäktiges presidium

MANDATPERIOD

2022-10-15 – 2026-10-14

 

Erling Emsfors (M), ordförande
Andreas Söderlund (M), vice ordförande
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande

 

Kommunrevisionen

Information om revisionen

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamöter

Staffan Eriksson (S), ordförande
Jerker Kjellberg (M), vice ordförande
Ingela Frid (M)
Esbjörn Svensson (C)
Tomas Talik (SD)

 

Kommunstyrelsen

Information om kommunstyrelsen

Mandatperiod

2022-10-20 – 2026

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande
Camilla Dahlström (M)
Siv Larsson (M)
Linn Alexandersson (M)
Olof Lindqvist (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Sandra Frostensson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Miklos Liewehr (S)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Mats Hansson (SD)

Ersättare

Ulf Gabrielson (M)
William Magnusson (M)
Erling Emsfors (M)
Alexandra Petersen (M)
Ibbe Özgür (M)
Therese Svensson Collin (C)
Magnus Nilsson (KD)
Anita Bengtsson Tops (V)
Camilla Norrman (S)
Lena Svensson (S)
Hans-Inge Nilsson (SD)
Uno Lod Stolpe (SD)
Lars Persson (SD)

 

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Information om planeringsutskottet

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Sandra Frostensson (S), vice ordförande
Camilla Dahlström (M)
Göte Färm (SD)

Ersättare

Linn Alexandersson (M)
Ulf Gabrielson (M)
Camilla Norrman (S)
Mats Hansson (SD)

Krisledningsnämnden

Information om krisledningsnämnden

Mandatperiod 2022 – 2026

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande

 

Kommunstyrelsens resultatutskott

Information om resultatutskottet

Mandatperiod 2022-2026

 

Ledamöter

Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande
Camilla Dahlström (M)
Therese Svensson Collin (C)
Magnus Nilsson (KD)
Sven-Arne Persson (S)

Ersättare

Ulf Gabrielson (M)
Alexandra Petersen (M)
Olof Lindqvist (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Lena Svensson (S)
Mats J Hansson (SD)

 

Kommunstyrelsens individutskott

Information om individutskottet

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Siv Larsson (M), ordförande
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande
Miklos Liewehr (S)
Linn Alexandersson (M)

Ersättare

Erling Emsfors (M)
William Magnusson (M)
Anita Bengtsson Tops (V)
Mats J Hansson (SD)

 

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Information om tillsyns- och tillståndsnämnden

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamöter

Andréas Söderlund (M), ordförande
Kristin Johansson (S), vice ordförande
Patrik Thygesson (M)
Charlotta Kabo Stenberg (C)
Göran Svensson (SD)

 

Ersättare

Daniel Glimtoft (M)
Emine Hamza (M)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Lena Svensson (S)
Roland Nilsson (V)
Thyra Persson (SD)

 

Valnämnden

 

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamöter

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Göran Svensson (SD), vice ordförande
Siv Larsson (M)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Camilla Norrman (S)

 

Ersättare

Johan Ekstrand (M)
Charlotta Kabo Stenberg (C)
Aki Svensson (KD)
Niclas Malmberg (S)
Lars Persson (SD)

Valberedningen

Mandatperiod

2022-10-15 – 2026-10-14

 

Ledamöter

Camilla Dahlström (M), ordförande
Patric Åberg (M)
Therese Svensson Collin (C)
Magnus Nilsson (KD)
Lars-Stellan Jönsson (S), vice ordförande
Göte Färm (SD)
Roland Nilsson (V)

Ersättare

Siv Larsson (M)
Andreas Söderlund (M)
Olof Lindqvist (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Niclas Malmberg (S)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Alexander Nielsen (V)

Överförmyndare

Information om Överförmyndarverksamheten

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Överförmyndare

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Biträdande Överförmyndare

Ibbe Özgür (M)

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Emine Hamza (M)

 

Ersättare

Susanne Karlsson (S)

 

Kommunalförbundet Sydarkivera

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Ersättare

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

LEKMANNAREVISOR

Ingela Frid (M)

ERSÄTTARE

Staffan Eriksson (S)

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)

Mandatperiod 2023 – 2026

 

STYRELSE

 

LEDAMOT

Patric Åberg (M)

Ersättare

Göte Färm (SD)

 

LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE

Esbjörn Svensson (C)

 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost

Ledamot

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Göte Färm (SD)

 

Samråd färdtjänst/riksfärdtjänst

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Siv Larsson (M)

 

Ersättare

Lena Svensson (S)

 

Styrelsen för Glimåkra Folkhögskola

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Therese Svensson Collin (C)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Skånes kommuner

FÖRBUNDSSTÄMMA

 

OMBUD

Patric Åberg (M) (ordförande)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)

ERSÄTTARE

Camilla Dahlström (M)
Linn Alexandersson (M)

 

Inera AB

MANDATPERIOD 2023 – 2026

 

ÄGAROMBUD

Erling Emsfors (M)

 

ERSÄTTARE

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)

 

Adda AB

Mandatperioden 2023 – 2026

 

ÄGAROMBUD

Camilla Dahlström (M)

 

ERSÄTTARE

Sandra Frostensson (S)

 

Förbundsdirektionen för AV-Media Skåne

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Gode män, fastighetsbildningsförrättningar

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Bo Jönsson (M)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Göran Svensson (SD)
Erling Emsfors (M)
Johan Holgersson (S)

 

Helgeåns vattenvårdskommitté

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamöter

Kristin Johansson (S)
Ian Jamieson (C)

 

Ersättare

Johan Ekstrand (M)
Stefan Wiloboken (SD)

 

Skräbeåns vattenvårdskommitté

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Ian Jamieson (C)

 

Ersättare

Stefan Wiloboken (SD)

 

Broby bystämma

Mandatperiod 2023 – 2026

 

OMBUD

Olof Lindqvist (C)

 

ERSÄTTARE

Göran Svensson (SD)

 

Knislinge bystämma

OMBUD

Erling Emsfors (M)

 

ERSÄTTARE

Mats Hansson (SD)

 

Göingehem AB

Mandatperiod 2023 – 2026

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande
Erling Emsfors (M)
Linn Alexandersson (M)
Karl-Erik Innala (S)

 

Ersättare

Camilla Dahlström (M)
Ibbe Özgür (M)
Ulrica Madesten (C)
Caroline Biltmo (C)
Johan Holgersson (S)
Göte Färm (SD)

 

LEKMANNAREVISOR

Staffan Eriksson (S)

 

Ersättare

Jerker Kjellberg (M)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Sandra Frostensson (S)

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Mandatperiod 2023 – 2026

 

STYRELSE

 

Ledamot

Mikael Torberntsson, Samhällsutvecklingschef

 

Ersättare

Ulf Gabrielson (M)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Göte Färm (SD)

 

Östra Göinge Renhållnings AB

Mandatperiod 2023 – 2026

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), vice ordförande
Göte Färm (SD)

 

Ersättare

Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Sandra Frostensson (S)

 

LEKMANNAREVISOR

Jerker Kjellberg (M)

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 


ÄGAROMBUD

Magnus Nilsson (KD)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Göingebygdens trygga hem - ekonomisk förening

STYRELSE

 

Ledamöter

Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande
Johan Persson, ekonomichef
Björn Svensson, servicechef

 

Ersättare

Merete Tillman, kommundirektör
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg

 

LEKMANNAREVISOR

Ingela Frid (M)

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 

FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ägarombud

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Göte Färm (SD)

 

IT kommuner i Skåne AB

STYRELSE

 

Ledamot

Tommy Johansson, strateg

 

Ersättare

Nermina Crnkic, stabschef

 

LEKMANNAREVISOR

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Göte Färm (SD)

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Glimåkra

2020 – 2024

 

Huvudmän

Jon Marin (M)
Jenny Betsikokos (M)
Martin Skagerholm (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Malin Lyckestam (M)
Johan Ekstrand (M)
Lennart Ekström (SD)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Sven-Arne Persson (S)
Niclas Malmberg (S)
Christian Karlsson (S)
Sandra Frostensson (S)
Magnus Nilsson (KD)
Martin Gyding (C)

 

Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB

STYRELSE

Ingela Tunel, HR-chef, ledamot

Daniel Oredsson, upphandlingschef, ersättare

Ombud

Patric Åberg (M)

ERSÄTTARE Ombud

Sandra Frostensson (S)

 

LEKMANNAREVISORERSÄTTARE

Ingela Frid (M)

Kristianstad Airport AB

Mandatperiod 2023 – 2026

STYRELSE

 

Ledamot

Ulf Gabrielson (M)

Ersättare

Mats Hansson (SD)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Göte Färm (SD)

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ägarombud

Erling Emsfors (M)

 

Ersättare

Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge

Mandatperiod 2023-2026

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Kommuninvest ekonomisk förening

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ägarombud

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Sandra Frostensson (S)

 

 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Charlotta Kabo Stenberg (C)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Skånes luftvårdsförbund

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Andréas Söderlund (M)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamot

Elin Lindblom, enhetschef Miljö och bygg

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Energikontor Sydost/Energikontoret Skåne

Ombud

Camilla Dahlström (M)

ERSÄTTARE FÖR Ombud

Göte Färm (SD)

Kommunens stiftelser

Mandatperiod 2023 – 2026

 

LEKMANNAREVISOR

Ingela Frid (M)

 

LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE

Jerker Kjellberg (M)

 


Bild på Daniel Jönsson

Foto: Mikael Persson

Hittade du inte vad du sökte?