Våra politiker

För att se ledamöterna i respektive nämnd/bolag eller motsvarande, klicka på rubriken.

Gruppledarforum

Mandatperiod 2018 – 2022

 Parti

 Gruppledare

 Ersättare

 Moderaterna  Erling Emsfors  Patric Åberg
 Centerpartiet  Esbjörn Svensson  Olof Lindqvist
 Kristdemokraterna  Magnus Nilsson  Marie-Louise Fredin
 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  Lena Dahl Wahlgren  Miklos Liewehr
 Vänsterpartiet  Roland Nilsson  Thommy Svensson
 Sverigedemokraterna  Lennart Ekström  Ann-Sofie Stolpe
 Mitt Göinge  Ann Ahlbin  Marcus Jeppsson

 

 

Kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige

Mandatperiod 2018 – 2022

 

Ledamöter

Patric Åberg (M)
Camilla Westdahl (M), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Sofia Sommer (M)
Camilla Dahlström (M)
Stefan Mellblom (M)
Ulf Gabrielson (M)
Jon Marin (M)
Inger Mattsson (M)
Monika Bolling (M)
Esbjörn Svensson (C)
Olof Lindqvist (C), vice ordförande
Magnus Nilsson (KD)
Anders Bengtsson (S)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Sven-Arne Persson (S)
Kristin Johansson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Johanna Lüddeckens (S)
Miklos Liewehr (S)
Roland Nilsson (V)
Pierre Persson (SD)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Lennart Ekström (SD)
Lars Persson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Ann Ahlbin (MG)

 

Ersättare

Berth Svensson (M)
Marcus Svensson (M)
Patrik Thygesson (M)
Gordon Liljegren (M)
Bo Jönsson (M)
Jenny Betsikokos (M)
Johan Lindgren (M)
Lars Lindbom (C)
Emma Flygare (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Susanne Karlsson (S)
Niclas Malmberg (S)
Lena Svensson (S)
Joakim Vendel (S)
Thommy Svensson (V)
Jeanette Svensson (V)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Tommy Axelsson (MG)
Marcus Jeppsson (MG)

 

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens resultatutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Valnämnden

Information om valnämnden

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamöter

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Per-Eric Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Lena Nilsson (S), vice ordförande
Roberto Fumei (SD)

 

Ersättare

Richard Pedersen (M)
Ingrid Johansson (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Tommy Johansson (S)
Lars Persson (SD)

 

Överförmyndare

Information om Överförmyndarverksamheten

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Överförmyndare

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Biträdande Överförmyndare

Vakant

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Daniel Jönsson (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunalförbundet Sydarkivera

 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Ersättare

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ersättare

Patric Åberg (M)

 

LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE

Kinga Berger Persson (SD)

 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost

 

Ledamot

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Samråd färdtjänst/riksfärdtjänst

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Siv Larsson (M)

 

Ersättare

Lena Svensson (S)

 

Styrelsen för Glimåkra Folkhögskola

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Rosa Henningsson (C)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunförbundet Skåne

Inera AB

MANDATPERIOD 2019 – 2022

 

ÄGAROMBUD

Camilla Dahlström (M)

 

ERSÄTTARE

Anders Bengtsson (S)

 

SKL Kommentus AB

Mandatperioden 2019 – 2022

 

ÄGAROMBUD

Camilla Dahlström (M)

 

ERSÄTTARE

Anders Bengtsson (S)

 

Nämndemän Tingsrätten

 

2016-01-01 – 2019-12-31

 

NÄMNDEMÄN

Sven Mars (M)
Stig Svensson (MP)
Bengt-Arne Persson (C)
Kristina Welin (KD)
Monica Svensson (S)
Rolf Nordfeldt (S)
Anders Bengtsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

 

Förbundsdirektionen för AV-Media Skåne

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Daniel Jönsson (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Gode män, fastighetsbildningsförrättningar

Mandatperiod 2019 – 2022

 

TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN

Bo Jönsson (M)
Folke Carlsson (L)
Johan Holgersson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR

Erling Emsfors (M)
Philip Thuresson (C)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Helgeåns vattenråd

Information om Helgeåns vattenråd

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamöter

Philip Thuresson (C)
Kristin Johansson (S)

 

Ersättare

Andréas Söderlund (M)
Christian Karlsson (S)

 

Skräbeåns vattenråd

Information om Skräbeåns vattenråd

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Philip Thuresson (C)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Broby bystämma

Mandatperiod 2019 – 2022

 

OMBUD

Philip Thuresson (C)

 

ERSÄTTARE

Anders Bengtsson (S)

 

Knislinge bystämma

 

OMBUD

Erling Emsfors (M)

 

ERSÄTTARE

Börje Johnsson (S)

 

Göingehem AB

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Karl-Erik Innala (S), vice ordförande
Ann-Sofie Stolpe (SD)

 

Ersättare

Gordon Liljegren (M)
Camilla Dahlström (M)
Per-Olof Dahl (C)
Sten Persson (S)
Lars Persson (SD)

 

LEKMANNAREVISOR

Staffan Eriksson (S)

 

Ersättare

Sven Bolling (S)

 

ÄGAROMBUD

Daniel Jönsson (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamot

Magnus Nilsson (KD)

 

Ersättare

Tommy Johansson

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Östra Göinge Renhållnings AB

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), vice ordförande
Anders Bengtsson (S)

 

Ersättare

Daniel Jönsson (M)
Susanne Karlsson (S)

 

LEKMANNAREVISOR

Jerker Kjellberg (M)

 

Ersättare

Sven Bolling (M)

 


ÄGAROMBUD

Magnus Nilsson (KD)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Göingebygdens trygga hem - ekonomisk förening

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Daniel Jönsson (M), ordförande
Oscar Nilsson, ekonomichef
Damir Ibrahimovic, fastighetschef

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)
Jonas Rydberg, kommunchef
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg

 

LEKMANNAREVISOR

Sven Bolling (M)

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 

FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ägarombud

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

IT kommuner i Skåne AB

 

STYRELSE

 

Ledamot

Tommy Johansson

 

Ersättare

Oscar Nilsson

 

LEKMANNAREVISOR

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Glimåkra

 

 2016 – 2020

 

Huvudmän

Frida Brandting (M)
Anette Blidberg (M)
Niclas Malmberg  (S)
Christian Karlsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Jenny Betsikokos (M)
Martin Skagerholm (M)
Jon Marin (M)
Daniel Jönsson (M)
Per Åke Persson (C)
Tord Persson (C)
Per Gunnar Westin (KD)
Sven Björbacken (MP)
Lennart Ekström (SD)

 

Kristianstad Airport AB

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamot

Ulf Gabrielson (M)

 

Ersättare

Karl-Erik Innala (S)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ägarombud

Daniel Jönsson (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Kommuninvest ekonomisk förening

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ägarombud

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Andréas Söderlund (M)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Skånes luftvårdsförbund

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Andréas Söderlund (M)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Therese Svensson-Collin (C)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Kommunens stiftelser

 

Mandatperiod 2019 – 2022

 

LeKMANNAREVISOR

Sven Bolling (M)

 

LeKMANNAREVISORSERSÄTTARE

Jerker Kjellberg (M)

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?