Våra politiker

 

För att se ledamöterna i respektive nämnd, klicka på rubriken. Klicka därefter på respektive namn (blå text) för bild och kort presentation.

Gruppledare

 

 Parti  Gruppledare
 Socialdemokraterna  Lars-Stellan Jönsson
 Moderata samlingspartiet  Patric Åberg
 Liberalerna  Per-Olof Björnsson. Kontakta Ytte Hjert
 Sverigedemokraterna  Vakant
 Centerpartiet  Sofia Nilsson
 Kristdemokraterna  Magnus Nilsson
 Vänsterpartiet  Jeanette Svensson
 Miljöpartiet  Ingvar Nilsson

 

Kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige

Ledamöter:

Patric Åberg (M)
Camilla Westdahl (M), ordförande
Erling Emsfors (M)
Per-Eric Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Jerker Westdahl (M)
Sofia Sommer (M)
Daniel Jönsson (M)
Sofia Nilsson (C)
Esbjörn Svensson (C), 1:e vice ordförande
Per-Olof Björnsson (L)
Magnus Nilsson (KD)
Tommy Persson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Lena Ohlsson (S)
Anders Bengtsson (S)
Karl-Erik Innala (S)
Sven-Arne Persson (S)
Birthe Nilsson (S)
Miklos Liewehr (S)
Aime Kömmits Andersson (S)
Daniel Petersén (S)
Kristin Johansson (S)
Jeanette Svensson (V)
Ingvar Nilsson (MP)
Pethra Wagnell ( – )
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Andréas Selg (SD)
Mikael Andersson ( – )


Ersättare:

Johan Lindgren (M)
Martin Skagerholm (M)
Inger Mattsson (M)

Jörgen Strand (M)
Lars Lindbom (C)
Jennie Thygesson (C)
Vakant (L)
Kenth Svensson (L)
Marie-Louise Fredin (KD)
Göran Nilsson (KD)
Hans Nordborg (S)
Werner Kuhleber (S)
Hans Andersson (S)
Börje Johnsson (S)
Henrik Englund (S)
Christian Karlsson (S)
Nina Andersson (V)
Thommy Svensson (V)
Elisabeth Johansson (MP)
Ulf Holmén (MP)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (SD)

Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB)

Kommunfullmäktiges beredningar

2014-12-01–2018-10-14

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Daniel Jönsson (M), ordförande
Miklos Liewehr (S), vice ordförande
Daniel Petersén (S), vice ordförande

 

Tillfällig beredning för aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun

Ledamöter:

Daniel Jönsson (M), ordförande
Esbjörn Svensson (C)
Ytte Hjert (L)
Daniel Petersén (S), vice ordförande
Morgan Nilsson (S)
David Raudszus (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

Ersättare:

Andreas Söderlund (M)
Aki Svensson (KD)
Sven Björbacken (MP)
Hugo Karlsson (S)
Vakant (S)
Roland Nilsson (V)
Lars Persson (SD)

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämndens presidieberedning

Ingvar Nilsson (MP), ordförande
Andreas Söderlund (M), 1.e vice ordförande
Kristin Johansson (S), 2.e vice ordförande

Ersättare:

Werner Kuhleber (S)

 

 

Valberedningen

Valnämnden

Handikappråd

Information om handikapprådet

Sofia Nilsson (C), ordförande
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Erling Emsfors (M)
Kerstin Evesson, Svenska OCD
Britt-Marie Harsten, RTP, Personskadeförbundet
Jan-Åke Lennartsson, De handikappades riksförbund
Inger Nilsson, Afasiföreningen
Mats-Erik Nilsson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jörgen Svensson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna

Ersättare:

Elisabeth Johansson (MP)
Lena Dahl-Wahlgren (S)
Monica Ahlgren, Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Christian Frid, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jytte Johannesen, Demensförbundet
Roland Nordlund, Demensförbundet
Stefan Persson, Stroke-Riksförbundet

 

Pensionärsråd

Information om pensionärsrådet

Sofia Nilsson (C), ordförande
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Erling Emsfors (M)
Astrid Sjöström, PRO Broby
Inger Kjellberg, PRO Knislinge
Lennart Bengtsson, PRO Knislinge
Per af Forselles, PRO Glimåkra
Jan Erlandsson, SPF Glimma
Ingegärd Nilsson, SPF Knislinge
Knut Leyden, SPF Knislinge

Ersättare:

Elisabeth Johansson (MP)
Lena Dahl-Wahlgren (S)
Monica Oredsson, PRO Broby
Lena Sjöstedt, PRO Knislinge
Willy Ivarsson, PRO Knislinge
Börje Ekstrand, PRO Glimåkra
Vakant, SPF
Karin Persson, SPF Glimma
Anette Rosén, SPF Knislinge

 

Överförmyndare

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (S)

Biträdande Överförmyndare
Ida Bertsdotter (MP)

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Kommunalförbundet Sydarkivera

Ledamot (förbundsfullmäktige):

Erling Emsfors (M)


Ersättare:

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam

Ersättare:

Patric Åberg (M)

 

LEKMANNAREVISOR

Ersättare:

Vakant (SD)

 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost

Samråd färdtjänst/riksfärdtjänst

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Styrelsen för Glimåkra Folkhögskola

Ledamot:

Ingrid Johansson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunförbundet Skåne

Nämndemän

2016-2019

Sven Mars (M)
Stig Svensson (MP)
Bengt-Arne Persson (C)
Kristina Welin (KD)
Monica Svensson (S)
Rolf Nordfeldt (S)
Anders Bengtsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

 

Förbundsdirektionen i AV-Media Skåne

Gode män, fastighetsbildningsförrättningar

TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN

Folke Carlsson (KD)
Tryggve Lahger (L)
Johan Holgersson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)

JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR

Erling Emsfors (M)
Christer Bertilsson (C)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Helgeå vattenvårdskommitté

Ledamöter:

Kristin Johansson (S)
Ulf Holmén (MP)

Ersättare:

Werner Kuhleber (S)
Sven Jensén (C)

 

Skräbeåns vattenvårdskommitté

Ledamot:

Ulf Holmén (MP)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Broby bystämma

Knislinge bystämma

Ombud:

Per Nordgren (C)

Ersättare:

Börje Johnsson (S)

 

Göingehem AB

STYRELSE

Ledamöter:

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Sven Bolling (L)
Hans Andersson (S), vice ordförande
Sten Persson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

Ersättare:

Erling Emsfors (M)
Martin Skagerholm (M)
Hans Skoug (S)
Miklos Liewehr (S)
Lars Persson (SD)

LEKMANNAREVISOR

Vakant (L)

Ersättare:

Vakant (S)

ÄGAROMBUD

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

STYRELSE

Ledamot:
Tommy Johansson

Ersättare:
Jonas Rydberg

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Östra Göinge Renhållnings AB

STYRELSE

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Anders Bengtsson (S)

Ersättare:

Marie-Louise Fredin (KD)
Curt Antonsson (S)


LEKMANNAREVISOR

Jan-Erik Larsson (S)

Ersättare:

Vakant (S)


ÄGAROMBUD

Magnus Nilsson (KD)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Ceiss AB

Göingebygdens trygga hem - ekonomisk förening

2016-2018

STYRELSE

Sofia Nilsson (C), ordförande
Ersättare: Anders Bengtsson (S)

Oscar Nilsson, ekonomichef
Ersättare: Jonas Rydberg, kommunchef

Damir Ibrahimovic, fastighetschef
Ersättare: Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg


LEKMANNAREVISOR

Vakant (L)

Ersättare:

Vakant (S)

FÖRENINGSSTÄMMA

Ombud:

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

IT kommuner i Skåne AB

2016-2018

STYRELSE

Ledamot:
Tommy Johansson

Suppleant:
Oscar Nilsson

LEKMANNAREVISOR

Ersättare:
Bertil Jönsson (M)

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:
Anders Bengtsson (S)

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Glimåkra

2016-2020

Björn Jönsson (S)
Christer Bording (S)
Niclas Malmberg  (S)
Christian Karlsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Jenny Betsikokos (M)
Martin Skagerholm (M)
Jon Marin (M)
Daniel Jönsson (M)
Per Åke Persson (C)
Tord Persson (C)
Per Gunnar Westin (KD)
Sven Björbacken (MP)
Lennart Ekström (SD)

 

Kristianstad Airport

STYRELSE

Ledamot:

Sven Bolling (L)

Ersättare:

Karl-Erik Innala (S)


ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

ÄGAROMBUD

Ytte Hjert (L)

Ersättare:

Curt Antonsson (S)

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

 

 

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

 

Kommuninvest ekonomisk förening

ÄGAROMBUD

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Vakant (S)

 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

Skånes luftvårdsförbund

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

Begravningsombud

Begravningsombud för församlingarna inom Östra Göinge kommun

Jörgen Strand (M)


Foto: MiP Media

Hittade du inte vad du sökte?