Våra politiker

För att se ledamöterna i respektive nämnd/bolag eller motsvarande, klicka på rubriken.

Gruppledarforum

Mandatperiod 2018 – 2022

 Parti

 Gruppledare

 Ersättare

 Moderaterna  Daniel Jönsson Lyckestam  Patric Åberg
 Centerpartiet  Therese Svensson Collin  Olof Lindqvist
 Kristdemokraterna  Magnus Nilsson  Elin Johansson
 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  Sandra Frostensson  Lena Svensson
 Vänsterpartiet  Roland Nilsson  Alexander Nielsen
 Sverigedemokraterna  Göte Färm  Mats J Hansson

 

 

Kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige

Mandatperiod 2022 – 2026

Ledamöter

Patric Åberg (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Camilla Dahlström (M)
Erling Emsfors (M), ordförande
Siv Larsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Linn Alexandersson (M)
Ulf Gabrielson (M)
Patrik Thygesson (M)
William Magnusson (M)
Emine Hamza (M)
Sven Mars (M)
Alexandra Petersen (M)
Gordon Liljegren (M)
Inger Mattsson (M)
Sandra Frostensson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Lena Svensson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Lena Dahl Wahlgren (S)
Miklos Liewehr (S)
Therese Svensson Collin (C)
Roland Nilsson (V)
Magnus Nilsson (KD)
Göte Färm (SD)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Thyra Persson (SD)
Mats J Hansson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Göran Mårtensson (SD)
Göran Svensson (SD)

Ersättare

Bo Jönsson (M)
Roger Jarleswärd (M)
Thea Jönsson (M)
Daniel Glimtoft (M)
Gert Nyrén (M)
Johan Ekstrand (M)
Ibbe Özgür (M)
Bertil Malmsten (M)
Camilla Norrman (S)
Johan Holgersson (S)
Joakim Vendel (S)
Olof Lindqvist (C)
Charlotta Kabo Stenberg (C)
Anita Bengtsson-Tops (V)
Alexander Nielsen (V)
Elin Johansson (KD)
Marie-Louise Fredin (KD)
Lars Persson (SD)
Hans-Inge Nilsson (SD)
Uno Lod Stolpe (SD)
Hans Storck (SD)

 

Kommunfullmäktiges presidium

MANDATPERIOD

2022-10-15 – 2026-10-14

 

Erling Emsfors (M), ordförande
Andreas Söderlund (M), vice ordförande
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande

 

Kommunrevisionen

Information om revisionen

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamöter

Staffan Eriksson (S), ordförande
Jerker Kjellberg (M), vice ordförande
Ingela Frid (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Tomas Talik (SD)

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Information om planeringsutskottet

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Sandra Frostensson (S), vice ordförande
Göte Färm (SD)

Ersättare

Linn Alexandersson (M)
Ulf Gabrielson (M)
Camilla Norrman (S)
Mats J Hansson (SD)

Krisledningsnämnden

Information om krisledningsnämnden

Mandatperiod 2022 – 2026

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande

 

Kommunstyrelsens resultatutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Valnämnden

Information om valnämnden

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamöter

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Per-Eric Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Tommy Johansson (S), vice ordförande
Göran Svensson (SD)

 

Ersättare

Richard Pedersen (M)
Ingrid Johansson (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Niclas Malmberg (S)
Lars Persson (SD)

 

Valberedningen

Mandatperiod

2022-10-15 till 2026-10-14

 

Ledamöter

Camilla Dahlström (M), ordförande
Patric Åberg (M)
Therese Svensson Collin (C)
Magnus Nilsson (KD)
Lars-Stellan Jönsson (S), vice ordförande
Göte Färm (SD)
Roland Nilsson (V)

Ersättare

Siv Larsson (M)
Andreas Söderlund (M)
Olof Lindqvist (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Niclas Malmberg (S)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Alexander Nielsen (V)

Överförmyndare

Information om Överförmyndarverksamheten

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Överförmyndare

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Biträdande Överförmyndare

Ann Ahlbin (MG)

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunalförbundet Sydarkivera

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Ersättare

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

LEKMANNAREVISOR

Ingela Frid (M)

ERSÄTTARE

Staffan Eriksson (S)

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ersättare

Patric Åberg (M)

 

LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE

Tomas Talik (SD)

 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost

Ledamot

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Samråd färdtjänst/riksfärdtjänst

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Siv Larsson (M)

 

Ersättare

Lena Svensson (S)

 

Styrelsen för Glimåkra Folkhögskola

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Rosa Henningsson (C)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Skånes kommuner

Inera AB

MANDATPERIOD 2019 – 2022

 

ÄGAROMBUD

Camilla Dahlström (M)

 

ERSÄTTARE

Anders Bengtsson (S)

 

Adda AB

Mandatperioden 2019 – 2022

 

ÄGAROMBUD

Camilla Dahlström (M)

 

ERSÄTTARE

Anders Bengtsson (S)

 

Förbundsdirektionen för AV-Media Skåne

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Gode män, fastighetsbildningsförrättningar

Mandatperiod 2019 – 2022

 

TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN

Bo Jönsson (M)
Folke Carlsson (L)
Johan Holgersson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR

Erling Emsfors (M)
Philip Thuresson (C)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Helgeåns vattenvårdskommitté

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamöter

Kristin Johansson (S)
Ulf Holmén (MP)

 

Ersättare

Andréas Söderlund (M)
Christian Karlsson (S)

 

Skräbeåns vattenvårdskommitté

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Ulf Holmén (MP)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Broby bystämma

Mandatperiod 2019 – 2022

 

OMBUD

Philip Thuresson (C)

 

ERSÄTTARE

Anders Bengtsson (S)

 

Knislinge bystämma

OMBUD

Erling Emsfors (M)

 

ERSÄTTARE

Börje Johnsson (S)

 

Göingehem AB

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Karl-Erik Innala (S), vice ordförande
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)

 

Ersättare

Gordon Liljegren (M)
Camilla Dahlström (M)
Ulrica Madesten (C)
Sten Persson (S)
Lars Persson (SD)

 

LEKMANNAREVISOR

Staffan Eriksson (S)

 

Ersättare

Jerker Kjellberg (M)

 

ÄGAROMBUD

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamot

Magnus Nilsson (KD)

 

Ersättare

Tommy Johansson

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Östra Göinge Renhållnings AB

Mandatperiod 2019 – 2022

 

STYRELSE

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), vice ordförande
Anders Bengtsson (S)

 

Ersättare

Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Susanne Karlsson (S)

 

LEKMANNAREVISOR

Jerker Kjellberg (M)

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 


ÄGAROMBUD

Magnus Nilsson (KD)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Göingebygdens trygga hem - ekonomisk förening

STYRELSE

 

Ledamöter

Daniel Jönsson Lyckestam (M), ordförande
Mattias Larsson, ekonomichef
Björn Svensson, servicechef

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)
Merete Tillman, kommundirektör
Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg

 

LEKMANNAREVISOR

Ingela Frid (M)

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 

FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ägarombud

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

IT kommuner i Skåne AB

STYRELSE

 

Ledamot

Tommy Johansson

 

Ersättare

Mattias Larsson

 

LEKMANNAREVISOR

 

Ersättare

Staffan Eriksson (S)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Glimåkra

Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB

STYRELSE

Ingela Tunel, HR-chef, ledamot

Daniel Oredsson, upphandlingschef, ersättare

Ombud

Camilla Dahlström (M)

LEKMANNAREVISORERSÄTTARE

Ingela Frid (M)

Kristianstad Airport AB

Mandatperiod 2019 – 2022

STYRELSE

 

Ledamot

Ulf Gabrielson (M)

Ersättare

Karl-Erik Innala (S)

 

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ägarombud

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

 

Ersättare

Sven-Arne Persson (S)

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Erling Emsfors (M)

 

Kommuninvest ekonomisk förening

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ägarombud

Patric Åberg (M)

 

Ersättare

Anders Bengtsson (S)

 

 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Andréas Söderlund (M)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Skånes luftvårdsförbund

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Andréas Söderlund (M)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamot

Therese Svensson-Collin (C)

 

Ersättare

Kristin Johansson (S)

 

Energikontor Sydost/Energikontoret Skåne

Kommunens stiftelser

Mandatperiod 2019 – 2022

 

LEKMANNAREVISOR

Ingela Frid (M)

 

LEKMANNAREVISORSERSÄTTARE

Staffan Eriksson (S)

 


Bild på Daniel Jönsson

Foto: Mikael Persson

Hittade du inte vad du sökte?