Våra politiker

För att se ledamöterna i respektive nämnd/bolag eller motsvarande, klicka på rubriken.

Gruppledarforum

 Parti

 Gruppledare

 Ersättare

 Moderaterna  Erling Emsfors  Patric Åberg
 Centerpartiet  Esbjörn Svensson  Olof Lindqvist
 Kristdemokraterna  Magnus Nilsson  Marie-Louise Fredin
 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  Lena Dahl Wahlgren  Miklos Liewehr
 Vänsterpartiet  Roland Nilsson  Thommy Svensson
 Sverigedemokraterna  Lennart Ekström  Ann-Sofie Stolpe
 Mitt Göinge  Ann Ahlbin  Percy Eriksson

 

 

Kommunfullmäktige

Information om kommunfullmäktige

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:
Patric Åberg (M)
Camilla Westdahl (M), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Sofia Sommer (M)
Camilla Dahlström (M)
Stefan Mellblom (M)
Vakant (M)
Jon Marin (M)
Inger Mattsson (M)
Monika Bolling (M)
Esbjörn Svensson (C)
Olof Lindqvist (C), vice ordförande
Magnus Nilsson (KD)
Anders Bengtsson (S)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Sven-Arne Persson (S)
Kristin Johansson (S)
Lars- Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Johanna Lüddeckens (S)
Miklos Liewehr (S)
Roland Nilsson (V)
Daniel Nord (SD)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Lennart Ekström (SD)
Lars Persson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Ann Ahlbin (MG)

Ersättare:
Ulf Gabrielson (M)
Marcus Svensson (M)
Patrik Thygesson (M)
Gordon Liljegren (M)
Bo Jönsson (M)
Jenny Betsikokos (M)
Johan Lindgren (M)
Lars Lindbom (C)
Emma Flygare (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Susanne Karlsson (S)
Niclas Malmberg (S)
Lena Svensson (S)
Joakim Vendel (S)
Thommy Svensson (V)
Jeanette Svensson (V)
Pierre Persson (SD)
Vakant (SD)
Dennis Schuller (SD)
Percy Eriksson (MG)
Marcus Jeppsson (MG)

 

Kommunfullmäktiges presidium

2018-10-15 – 2022-10-14

Camilla Westdahl (M)
Olof Lindqvist (C)
Lars- Stellan Jönsson (S)

Kommunrevisionen

Information om revisionen

Ledamöter:

Vakant (S), ordförande
Jan-Erik Larsson (S)
Bertil Jönsson (M), vice ordförande
Staffan Eriksson (S)
Kinga Berger Persson (SD)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Sven Bolling (L), ordförande
Jerker Kjellberg (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Staffan Eriksson (S), vice ordförande
Kinga Berger Persson (SD)

 

Kommunstyrelsen

Information om kommunstyrelsen

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson (M), vice ordförande
Siv Larsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Caroline Biltmo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S), 2:e vice ordförande
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Göte Färm (SD)

Ersättare:
Erling Emsfors (M)
Monika Bolling (M)
Jenny Betsikokos (M)
Sofia Sommer (M)
Anette Westerholm (C)
Emma Flygare (C)
Magnus Nilsson (KD)
Ytte Hjert (L)
Miklos Liewehr (S)
Johanna Lüddeckens (S)
Roland Nilsson (V)
Dennis Schuller (SD)
Pierre Persson (SD)

 

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Information om planeringsutskottet

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande

Ersättare:

Daniel Jönsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Caroline Biltmo (C)
Johanna Lüddeckens (S)

 

Krisledningsnämnden

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande
Curt Antonsson (S)

Ersättare:

Ytte Hjert (L)
Lars Lindbom (C)
Sven-Arne Persson (S)
Daniel Petersén (S)

 

Kommunstyrelsens resultatutskott

Information om resultatutskottet

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Daniel Jönsson (M), ordförande
Erling Emsfors (M)
Caroline Biltmo (C)
Magnus Nilsson (KD)
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Lennart Ekström (SD)

Ersättare:

Monika Bolling (M)
Sofia Sommer (M)
Anette Westerholm (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Susanne Karlsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

 

Kommunstyrelsens individutskott

Information om individutskottet

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Siv Larsson (M), ordförande
Marie-Louise Fredin (KD)
Ytte Hjert (L)
Miklos Liewehr (S), vice ordförande

Ersättare:

Erling Emsfors (M)
Jenny Betsikokos (M)
Emma Flygare (C)
Anders Bengtsson (S)

 

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Information om tillsyns- och tillståndsnämnden

Ledamöter: 

Ingvar Nilsson (MP), ordförande
Andreas Söderlund (M), 1:e vice ordförande
Jennie Thygesson (C)
Aime Kömmits Andersson (S)
Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande
Werner Kuhleber (S)
Pethra Wagnell ( – )

Ersättare:

Inger Mattsson (M)
Therese Svensson Collin (C)
Göran Nilsson (KD)
Henrik Englund (S)
Johan Holgersson (S)
Christian Karlsson (S)
Vakant (SD)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter: 

Andréas Söderlund (M), ordförande
Therese Svensson Collin (C), vice ordförande
Stefan Mellblom (M)
Patrik Thygesson (M)
Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande
Christian Karlsson (S)
Göte Färm (SD)

Ersättare:

Johan Ekstrand (M)
Tobias Bosson (M)
Tom de Corbin (C)
Jonas Gustafsson (KD)
Lena Svensson (S)
Johan Holgersson (S)
Mikael Harneborn (SD)

Tillsyns- och tillståndsnämndens presidieberedning

Ingvar Nilsson (MP), ordförande
Andreas Söderlund (M), 1.e vice ordförande
Kristin Johansson (S), 2.e vice ordförande

Ersättare:

Werner Kuhleber (S)

 

 

Valnämnden

Information om valnämnden

Ledamöter:

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Jörgen Strand (M)
Tommy Johansson (S), vice ordförande
Per af Forselles (S)
Vakant (SD)

Ersättare:

Annica Persson (L)
Kristina Welin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Hans Andersson (S)
Vakant (SD)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Vakant
Siv Larsson (M)
Lena Nilsson (S), vice ordförande
Roberto Fumei (SD)

Ersättare:

Richard Pedersen (M)
Ingrid Johansson (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Tommy Johansson (S)
Dennis Schuller (SD)

 

Handikappråd

Information om handikapprådet

Sofia Nilsson (C), ordförande
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Erling Emsfors (M)
Kerstin Evesson, Svenska OCD
Britt-Marie Harsten, RTP, Personskadeförbundet
Jan-Åke Lennartsson, De handikappades riksförbund
Inger Nilsson, Afasiföreningen
Mats-Erik Nilsson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jörgen Svensson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna

Ersättare:

Elisabeth Johansson (MP)
Lena Dahl-Wahlgren (S)
Monica Ahlgren, Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Christian Frid, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jytte Johannesen, Demensförbundet
Roland Nordlund, Demensförbundet
Stefan Persson, Stroke-Riksförbundet

 

Pensionärsråd

Information om pensionärsrådet

Sofia Nilsson (C), ordförande
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Erling Emsfors (M)
Astrid Sjöström, PRO Broby
Inger Kjellberg, PRO Knislinge
Lennart Bengtsson, PRO Knislinge
Per af Forselles, PRO Glimåkra
Jan Erlandsson, SPF Glimma
Ingegärd Nilsson, SPF Knislinge
Knut Leyden, SPF Knislinge

Ersättare:

Elisabeth Johansson (MP)
Lena Dahl-Wahlgren (S)
Monica Oredsson, PRO Broby
Lena Sjöstedt, PRO Knislinge
Willy Ivarsson, PRO Knislinge
Vakant, PRO Glimåkra
Vakant, SPF
Karin Persson, SPF Glimma
Anette Rosén, SPF Knislinge

 

Överförmyndare

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (S)

Biträdande Överförmyndare
Ida Bertsdotter (MP)

Mandatperiod 2019-2022

Överförmyndare
Lars-Stellan Jönsson (S)

Biträdande Överförmyndare
Ida Bertsdotter (MP)

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamot:

Daniel Jönsson (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Kommunalförbundet Sydarkivera

Ledamot (förbundsfullmäktige):

Erling Emsfors (M)


Ersättare:

Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ersättare:

Patric Åberg (M)

LEKMANNAREVISOR

Ersättare:

Vakant (SD)

Mandatperiod 2019-2022

STYRELSE

Ersättare:

Patric Åberg (M)

 

 

Samarbetskommittén för Skåne Nordost

Ledamöter:

Patric Åberg (M)

Anders Bengtsson (S)

 

Samråd färdtjänst/riksfärdtjänst

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Styrelsen för Glimåkra Folkhögskola

Ledamot:

Ingrid Johansson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamot:

Rosa Henningsson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

Kommunförbundet Skåne

Ombud:

Per-Eric Mattsson (M)
Lars-Stellan Jönsson (S)

Ersättare:

Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S)

 

Nämndemän

2016-2019

Sven Mars (M)
Stig Svensson (MP)
Bengt-Arne Persson (C)
Kristina Welin (KD)
Monica Svensson (S)
Rolf Nordfeldt (S)
Anders Bengtsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

 

Förbundsdirektionen för AV-Media Skåne

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamot:

Daniel Jönsson (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

Gode män, fastighetsbildningsförrättningar

TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN

Folke Carlsson (KD)
Tryggve Lahger (L)
Johan Holgersson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)

JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR

Erling Emsfors (M)
Christer Bertilsson (C)
Lars-Stellan Jönsson (S)

Mandatperiod 2019-2022

TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN

Bo Jönsson (M)
Folke Carlsson (L)
Johan Holgersson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S)

JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR

Erling Emsfors (M)
Philip Thuresson (C)
Lars-Stellan Jönsson (S)

 

Helgeåns vattenråd

Information om Helgeåns vattenråd

Ledamöter:

Kristin Johansson (S)
Ulf Holmén (MP)

Ersättare:

Werner Kuhleber (S)
Sven Jensén (C)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Philip Thuresson (C)
Kristin Johansson (S)

Ersättare:

Andréas Söderlund (M)
Christian Karlsson (S)

 

 

Skräbeåns vattenråd

Information om Skräbeåns vattenråd

Ledamot:

Ulf Holmén (MP)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamot:

Philip Thuresson (C)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Broby bystämma

Ombud:

Jörgen Strand (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

Mandatperiod 2019-2022

Ombud:

Philip Thuresson (C)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Knislinge bystämma

Ombud:

Per Nordgren (C)

Ersättare:

Börje Johnsson (S)

Mandatperiod 2019-2022

Ombud:

Erling Emsfors (M)

Ersättare:

Börje Johnsson (S)

 

Göingehem AB

STYRELSE

Ledamöter:

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Sven Bolling (L)
Hans Andersson (S), vice ordförande
Sten Persson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)

Ersättare:

Erling Emsfors (M)
Martin Skagerholm (M)
Hans Skoug (S)
Miklos Liewehr (S)
Lars Persson (SD)

LEKMANNAREVISOR

Staffan Eriksson (S)

Ersättare:

Bertil Jönsson (M)

ÄGAROMBUD

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

Mandatperiod 2019-2022

STYRELSE

Ledamöter:

Magnus Nilsson (KD), ordförande
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Karl-Erik Innala (S), vice ordförande
Ann-Sofie Stolpe (SD)

Ersättare:

Gordon Liljegren (M)
Camilla Dahlström (M)
Per-Olof Dahl (C)
Sten Persson (S)
Lars Persson (SD)

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

STYRELSE

Ledamot:
Tommy Johansson

Ersättare:
Jonas Rydberg

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

 

Östra Göinge Renhållnings AB

STYRELSE

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Anders Bengtsson (S)

Ersättare:

Marie-Louise Fredin (KD)
Curt Antonsson (S)


LEKMANNAREVISOR

Jan-Erik Larsson (S)

Ersättare:

Vakant (S)


ÄGAROMBUD

Magnus Nilsson (KD)

Ersättare:

Anders Bengtsson (S)

Mandatperiod 2019-2022

STYRELSE

Ledamöter:

Patric Åberg (M), vice ordförande
Anders Bengtsson (S)

Ersättare:

Daniel Jönsson (M)
Susanne Karlsson (S)

Göingebygdens trygga hem - ekonomisk förening

2016-2018

STYRELSE

Sofia Nilsson (C), ordförande
Ersättare: Anders Bengtsson (S)

Oscar Nilsson, ekonomichef
Ersättare: Jonas Rydberg, kommunchef

Damir Ibrahimovic, fastighetschef
Ersättare: Monica Dahl, verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg


LEKMANNAREVISOR

Staffan Eriksson (S)

Ersättare:

Bertil Jönsson (M)

FÖRENINGSSTÄMMA

Ombud:

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

 

IT kommuner i Skåne AB

2016-2018

STYRELSE

Ledamot:
Tommy Johansson

Suppleant:
Oscar Nilsson

LEKMANNAREVISOR

Ersättare:
Bertil Jönsson (M)

ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:
Anders Bengtsson (S)

 

Huvudmän Sparbanksstiftelsen Glimåkra

2016-2020

Björn Jönsson (S)
Christer Bording (S)
Niclas Malmberg  (S)
Christian Karlsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Jenny Betsikokos (M)
Martin Skagerholm (M)
Jon Marin (M)
Daniel Jönsson (M)
Per Åke Persson (C)
Tord Persson (C)
Per Gunnar Westin (KD)
Sven Björbacken (MP)
Lennart Ekström (SD)

 

Kristianstad Airport AB

STYRELSE

Ledamot:

Sven Bolling (L)

Ersättare:

Karl-Erik Innala (S)


ÄGAROMBUD

Patric Åberg (M)

Ersättare:

Sven-Arne Persson (S)

Mandatperiod 2019-2022

STYRELSE

Ledamot:

Ulf Gabrielson (M)

Ersättare:

Karl-Erik Innala (S)

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

ÄGAROMBUD

Ytte Hjert (L)

Ersättare:

Curt Antonsson (S)

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

 

 

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Ledamot:

Sofia Nilsson (C)

 

Kommuninvest ekonomisk förening

ÄGAROMBUD

Sofia Nilsson (C)

Ersättare:

Vakant (S)

 

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund

Ledamot:

Ingvar Nilsson (MP)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Skånes luftvårdsförbund

Ledamot:

Ingvar Nilsson (MP)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

Ledamot:

Andreas Söderlund (M)

Ersättare:

Kristin Johansson (S)

 

Begravningsombud

Begravningsombud för församlingarna inom Östra Göinge kommun

Erling Emsfors (M)


Foto: MiP Media

Hittade du inte vad du sökte?