Valnämnden

Valnämnden leder och samordnar EU-val, allmänna val och folkomröstningar och består av politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt. Valnämnden utser valförrättare till varje valdistrikt som under valdagen tar emot och räknar de röster som lämnats av väljarna i vallokalerna. Valnämnden leder och samordnar hela det omfattande arbete som det innebär att genomföra ett val.

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Valnämnden sammanträder vid behov och oftast i samband med val till riksdag, region och kommunfullmäktige.

 

 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2022-11-23
2022-09-14
2022-08-25
2022-04-28
2022-02-16

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2023 – 2026

 

Ledamöter

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Göran Svensson (SD), vice ordförande
Siv Larsson (M)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Camilla Norrman (S)

Ersättare

Johan Ekstrand (M)
Charlotta Kabo Stenberg (C)
Aki Svensson (KD)
Niclas Malmberg (S)
Lars Persson (SD)


Hittade du inte vad du sökte?