Valnämnden

Valnämnden leder och samordnar EU-val, allmänna val och folkomröstningar och består av politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt. Valnämnden utser valförrättare till varje valdistrikt som under valdagen tar emot och räknar de röster som lämnats av väljarna i vallokalerna.Valnämnden leder och samordnar hela det omfattande arbete som det innebär att genomföra ett val.

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

 

Valnämnden sammanträder vid behov och oftast i samband med val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Nästa sammanträde äger rum 2018-12-17.

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Ledamöter:

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Jörgen Strand (M)
Tommy Johansson (S), vice ordförande
Per af Forselles (S)
Vakant (SD)

Ersättare:

Annica Persson (L)
Kristina Welin (KD)
Anders Bengtsson (S)
Hans Andersson (S)
Vakant (SD)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Vakant
Siv Larsson (M)
Lena Nilsson (S), vice ordförande
Roberto Fumei (SD)

Ersättare:

Richard Pedersen (M)
Ingrid Johansson (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Tommy Johansson (S)
Dennis Schuller (SD)

 


Hittade du inte vad du sökte?