Valnämnden

Valnämnden leder och samordnar EU-val, allmänna val och folkomröstningar och består av politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt. Valnämnden utser valförrättare till varje valdistrikt som under valdagen tar emot och räknar de röster som lämnats av väljarna i vallokalerna.Valnämnden leder och samordnar hela det omfattande arbete som det innebär att genomföra ett val.

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


 

 

Valnämnden sammanträder vid behov och oftast i samband med val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

2021-09-15

 

 

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2019 – 2022

 

Ledamöter

Thomas Bengtsson (C), ordförande
Per-Eric Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Tommy Johansson (S), vice ordförande
Göran Svensson (SD)

Ersättare

Richard Pedersen (M)
Ingrid Johansson (C)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Niclas Malmberg (S)
Lars Persson (SD)

 


Hittade du inte vad du sökte?