Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Nämnden är en myndighetsnämnd och har också tillsynsansvar över kommunens egna verksamheter. Nämndens ansvar är också att planera för mål och inriktning av verksamheterna samt att lagar och förordningar följs.

Tillsyns- och tillståndsnämnden handlägger även:

  • tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol samt tobakslagen och nikotinläkemedelslagen
  • avtalsteckning inom verksamhetsområdet
  • tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken
  • frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter där ej renhållningsordningens föreskrifter anger annat
  • tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Sekreterare

Emelie Nilsson
044-775 60 21
emelie.nilsson@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Sammanträdesdatum

Föredragningslista

28 januari  2020-01-28
3 mars  2020-03-03
31 mars  2020-03-31
28 april  INSTÄLLT
26 maj  2020-05-26
23 juni  2020-06-23
25 augusti
29 september
20 oktober
24 november
15 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2020-06-23
2020-05-26

2020-03-31

2020-03-03

2020-01-28

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Protokoll 2019

2019-11-26
2019-10-22
2019-09-24

2019-08-27

2019-06-25

2019-05-28
2019-04-30

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-29

Protokoll 2018

2018-11-27
2018-10-30

2018-09-25

2018-08-28

2018-06-26

2018-05-29

2018-04-24

2018-03-27

2018-02-27

2018-01-30

Hittade du inte vad du sökte?