Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Nämnden är en myndighetsnämnd och har också tillsynsansvar över kommunens egna verksamheter. Nämndens ansvar är också att planera för mål och inriktning av verksamheterna samt att lagar och förordningar följs.

Tillsyns- och tillståndsnämnden handlägger även:

  • tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol samt tobakslagen och nikotinläkemedelslagen
  • avtalsteckning inom verksamhetsområdet
  • tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken
  • frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter där ej renhållningsordningens föreskrifter anger annat
  • tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdesdatum 2021

Föredragningslista

26 januari  INSTÄLLT
2 mars  2021-03-02
30 mars  2021-03-30
27 april  INSTÄLLT
25 maj  2021-05-25
23 juni  2021-06-23
31 augusti  2021-08-31
28 september  2021-09-28
19 oktober  INSTÄLLT
30 november
14 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2021-09-28
2021-08-31
2021-06-23
2021-05-25
2021-05-12
2021-03-30
2021-03-02

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Protokoll 2020

2020-12-15
2020-11-24

2020-11-03

2020-10-20

2020-09-29

2020-08-25

2020-06-23

2020-05-26

2020-03-31

2020-03-03

2020-01-28

Protokoll 2019

2019-11-26
2019-10-22
2019-09-24

2019-08-27

2019-06-25

2019-05-28
2019-04-30

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-29

Protokoll 2018

2018-11-27
2018-10-30

2018-09-25

2018-08-28

2018-06-26

2018-05-29

2018-04-24

2018-03-27

2018-02-27

2018-01-30

Hittade du inte vad du sökte?