Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Nämnden är en myndighetsnämnd och har också tillsynsansvar över kommunens egna verksamheter. Nämndens ansvar är också att planera för mål och inriktning av verksamheterna samt att lagar och förordningar följs.

Tillsyns- och tillståndsnämnden handlägger även:

  • tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol samt tobakslagen och nikotinläkemedelslagen
  • avtalsteckning inom verksamhetsområdet
  • tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken
  • frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter där ej renhållningsordningens föreskrifter anger annat
  • tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdesdatum 2022

Föredragningslista

25 januari  2022-01-25
1 mars  2022-03-01
29 mars  2022-03-29
26 april  2022-04-26
31 maj  2022-05-31
28 juni  2022-06-28
30 augusti  INSTÄLLT
27 september  INSTÄLLT
25 oktober
29 november
20 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2022-06-28
2022-05-31
2022-04-26
2022-03-29
2022-03-01
2022-01-25

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperioden 2019-2022

 

Ledamöter

Andréas Söderlund (M), ordförande
Therese Svensson Collin (C), vice ordförande
Daniel Glimtoft (M)
Patrik Thygesson (M)
Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande
Christian Karlsson (S)
Göte Färm (SD)

Ersättare

Johan Ekstrand (M)
Emine Hamza (M)
Tom de Corbin Elliott (C)
Jonas Gustafsson (KD)
Lena Svensson (S)
Johan Holgersson (S)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?