Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Nämnden är en myndighetsnämnd och har också tillsynsansvar över kommunens egna verksamheter. Nämndens ansvar är också att planera för mål och inriktning av verksamheterna samt att lagar och förordningar följs.

Tillsyns- och tillståndsnämnden handlägger även:

  • tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol samt tobakslagen och nikotinläkemedelslagen
  • remissinstans till Lotteriinspektionen angående ärenden om värdespelsautomater och förströelseautomater
  • avtalsteckning inom verksamhetsområdet
  • tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken
  • frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter där ej renhållningsordningens föreskrifter anger annat
  • tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Sekreterare
Emelie Nilsson
044-775 60 21
emelie.nilsson@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

29 januari  2019-01-29
26 februari  2019-02-26
26 mars  2019-03-26
30 april  2019-04-30
28 maj  2019-05-28
25 juni  2019-06-25
27 augusti  2019-08-27
24 september  2019-09-24
22 oktober  2019-10-22
26 november
17 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2019-09-24
2019-08-27

2019-06-25

2019-05-28
2019-04-30

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-29

Hittade du inte vad du sökte?