Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Nämnden är en myndighetsnämnd och har också tillsynsansvar över kommunens egna verksamheter. Nämndens ansvar är också att planera för mål och inriktning av verksamheterna samt att lagar och förordningar följs.

Tillsyns- och tillståndsnämnden handlägger även:

  • tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol samt tobakslagen och nikotinläkemedelslagen
  • remissinstans till Lotteriinspektionen angående ärenden om värdespelsautomater och förströelseautomater
  • avtalsteckning inom verksamhetsområdet
  • tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken
  • frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter där ej renhållningsordningens föreskrifter anger annat
  • tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Sekreterare
Emelie Nilsson
044-775 60 21
emelie.nilsson@ostragoinge.se


 

 

 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018

Sammanträdesdatum Föredragningslista
30 januari 2018-01-30
27 februari 2018-02-27
27 mars 2018-03-27
24 april 2018-04-24
29 maj 2018-05-29
26 juni 2018-06-26
28 augusti 2018-08-28
25 september 2018-09-25
30 oktober 2018-10-30
27 november 2018-11-27
18 december

2019

29 januari
26 februari
26 mars
30 april
28 maj
25 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018-11-27
2018-10-30

2018-09-25

2018-08-28

2018-06-26

2018-05-29

2018-04-24

2018-03-27

2018-02-27

2018-01-30

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2017

2017-11-22
2017-09-27

2017-08-30

2017-06-21

2017-05-24
2017-04-26

2017-03-22
2017-01-25

2016

2016-12-21
2016-11-23

2016-10-26

2016-09-28

2016-08-24

2016-06-22

2016-05-25
2016-04-27

2016-03-30

2016-02-24
2016-01-27

2015

2015-12-16
2015-11-25
2015-10-28

2015-10-28 (Beslut § 103)
2015-10-28 (Beslut § 102)
2015-10-28 (Beslut § 101)
2015-09-30
2015-09-02
2015-08-19
2015-06-24
2015-05-27
2015-04-29
2015-03-25
2015-02-18
2015-01-28

2014

2014-12-17
2014-11-19
2014-10-22
2014-10-22  § 127
2014-09-24
2014-08-27
2014-06-25
2014-05-28
2014-04-23
2014-03-26
2014-02-26
2014-01-29

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Ledamöter: 

Ingvar Nilsson (MP), ordförande
Andreas Söderlund (M), 1:e vice ordförande
Jennie Thygesson (C)
Aime Kömmits Andersson (S)
Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande
Werner Kuhleber (S)
Pethra Wagnell ( – )

Ersättare:

Inger Mattsson (M)
Therese Svensson Collin (C)
Göran Nilsson (KD)
Henrik Englund (S)
Johan Holgersson (S)
Christian Karlsson (S)
Vakant (SD)

Mandatperioden 2019-2022

Ledamöter:

Andréas Söderlund (M), ordförande
Therese Svensson Collin (C), vice ordförande
Stefan Mellblom (M)
Patrik Thygesson (M)
Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande
Christian Karlsson (S)
Göte Färm (SD)

Ersättare:

Johan Ekstrand (M)
Tobias Bosson (M)
Tom de Corbin (C)
Jonas Gustafsson (KD)
Lena Svensson (S)
Johan Holgersson (S)
Mikael Harneborn (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?