Revisionen

De fem förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun ska granska all verksamhet som sker inom kommunen. Bland annat kontrollerar man att kommunen når de mål som är uppsatta och att man följer den budget man har fått.

Genom revisorernas arbete ska kommuninvånarna kunna lita på att kommunens verksamhet verkligen utvärderas och kontrolleras. Syftet med kontrollen är att se till att verksamheten sköts på ett bra sätt.
Revisorerna i Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med utomstående sakkunniga och granskningen görs på eget initiativ eller efter en anmälan.

Sekreterare

Lars Eriksson
0703 -17 78 22
lars.eriksson@se.ey.com


 

 

15 januari
13 februari
18 mars
14 april
12 maj
15 juni
24 augusti
21 september
15 oktober
12 november
14 december

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamöter

Sven Bolling (M), ordförande
Jerker Kjellberg (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Staffan Eriksson (S), vice ordförande
Kinga Berger Persson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?