Revisionen

De fem förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun ska granska all verksamhet som sker inom kommunen. Bland annat kontrollerar man att kommunen når de mål som är uppsatta och att man följer den budget man har fått.

Genom revisorernas arbete ska kommuninvånarna kunna lita på att kommunens verksamhet verkligen utvärderas och kontrolleras. Syftet med kontrollen är att se till att verksamheten sköts på ett bra sätt.
Revisorerna i Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med utomstående sakkunniga och granskningen görs på eget initiativ eller efter en anmälan.

Sekreterare
Lars Eriksson
0703 -17 78 22
lars.eriksson@se.ey.com


22 januari
21 februari
13 mars
23 mars
27 april
23 maj
18 juni
28 augusti
28 september
17 oktober
31 oktober
19 november
13 december

Ledamöter:

Vakant (S), ordförande
Jan-Erik Larsson (S)
Bertil Jönsson (M), vice ordförande
Staffan Eriksson (S)
Kinga Berger Persson (SD)

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Sven Bolling (L), ordförande
Jerker Kjellberg (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Staffan Eriksson (S), vice ordförande
Kinga Berger Persson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?