Revisionen

De fem förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun ska granska all verksamhet som sker inom kommunen. Bland annat kontrollerar man att kommunen når de mål som är uppsatta och att man följer den budget man har fått.

Genom revisorernas arbete ska kommuninvånarna kunna lita på att kommunens verksamhet verkligen utvärderas och kontrolleras. Syftet med kontrollen är att se till att verksamheten sköts på ett bra sätt.
Revisorerna i Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med utomstående sakkunniga och granskningen görs på eget initiativ eller efter en anmälan.

Sekreterare

Lars Eriksson
0703 -17 78 22
lars.eriksson@se.ey.com


2021

18 januari

22 februari

15 mars

19 april

24 maj

21 juni

23 augusti

20 september

11 oktober

15 november

13 december

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamöter

Staffan Eriksson (S), ordförande
Jerker Kjellberg (M), vice ordförande
Ingela Frid (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Kinga Berger Persson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?