Revisionen

De fem förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun ska granska all verksamhet som sker inom kommunen. Bland annat kontrollerar man att kommunen når de mål som är uppsatta och att man följer den budget man har fått.

Genom revisorernas arbete ska kommuninvånarna kunna lita på att kommunens verksamhet verkligen utvärderas och kontrolleras. Syftet med kontrollen är att se till att verksamheten sköts på ett bra sätt.
Revisorerna i Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med utomstående sakkunniga och granskningen görs på eget initiativ eller efter en anmälan.

Sekreterare
Lars Eriksson
0703 -17 78 22
lars.eriksson@se.ey.com


 

 

14 januari
11 februari
28 februari
4 mars
18 mars
10 april
25 april
15 maj
17 juni
21 augusti
17 september
24 oktober
28 november
16 december

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Sven Bolling (M), ordförande
Jerker Kjellberg (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Staffan Eriksson (S), vice ordförande
Kinga Berger Persson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?