Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid.

Krisledningsnämnden består av 4 ledamöter och 4 ersättare och det är samma personer som är ledamöter och ersättare i ledningsutskottet.

Sekreterare
Anette Rubensson
044-775 60 15
anette.rubensson@ostragoinge.se


 

 

Vad gäller inkallande av krisledningsnämnden så ska nämndens ordförande:

  • besluta om när extra ordinär händelse föreligger
  • bestämma när krisledningsnämnden skall kallas in
  • om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden
  • främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Mandatperiod 2019-2022

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande

Ersättare:

Daniel Jönsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Caroline Biltmo (C)
Johanna Lüddeckens (S)


Hittade du inte vad du sökte?