Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid.

Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och det är samma personer som är medlemmar i kommunstyrelsens presidium.

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Vad gäller inkallande av krisledningsnämnden så ska nämndens ordförande:

  • besluta om när extra ordinär händelse föreligger
  • bestämma när krisledningsnämnden skall kallas in
  • om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden
  • främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder

 

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande

 


Hittade du inte vad du sökte?