Resultatutskottet

Resultatutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har sex ledamöter respektive sex ersättare.

Ansvarig för analys, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet.

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdena börjar oftast kl. 13:00

Sammanträdesdatum 2022

2022-01-26
2022-02-23
2022-03-23
2022-04-27
2022-05-25
2022-08-24
2022-09-21
2022-10-26
2022-11-16

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2022-09-28
2022-08-24
2022-05-25
2022-02-23

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Protokoll 2021

2021-08-25
2021-05-05
2021-01-27

Protokoll 2020

2020-12-16
2020-11-25

2020-10-21

2020-06-04

2020-03-25

2020-03-10

2020-02-03

Protokoll 2019

2019-11-27
2019-10-02

2019-08-28

2019-03-26

2019-01-30

Protokoll 2018

Resultatutskottet

2018-12-19

Omsorgs- och utbildningsutskottet

2018-08-29
2018-05-30

2018-04-18

2018-03-21

2018-02-21

2018-01-24

Protokoll 2017

2017-12-13
2017-11-15

2017-09-20

2017-08-23

2017-05-17

2017-04-19

2017-03-15
2017-02-22

2017-01-19

Protokoll 2016

2016-12-15
2016-11-16

2016-09-21

2016-08-24

2016-05-18

2016-04-19
2016-03-16
2016-02-25

2016-01-20

 

Hittade du inte vad du sökte?