Planeringsutskottet

Planeringsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Ansvarig för planering och beredning av ärenden som inte hänför sig till något annat utskott.

Sekreterare

Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Sammanträdena börjar oftast kl. 08:30

Sammanträdesdatum

Föredragningslista

28 januari 2020-01-28
26 februari 2020-02-26
25 mars 2020-03-25
29 april 2020-04-29
27 maj 2020-05-27
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby

2020-05-27
2020-04-29

2020-03-25

2020-02-26

2020-01-28

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Protokoll 2019

2019-12-18
2019-11-26
2019-10-24
2019-10-02
2019-08-28

2019-05-28

2019-04-30

2019-03-27

2019-02-27

2019-01-30

Protokoll 2018

2018-12-18
2018-11-21

Ledningsutskottet

2018-08-29
2018-05-30

2018-04-18

2018-03-21

2018-02-21

2018-01-24

Protokoll 2017

2017-11-15
2017-10-18

2017-09-20

2017-08-23

2017-05-17

2017-04-19

2017-03-15

2017-02-22
2017-01-18

Protokoll 2016

2016-12-14
2016-11-16

2016-10-19

2016-09-21
2016-08-24

2016-05-18

2016-04-20

2016-03-15

2016-02-24
2016-01-20

Protokoll 2015

2015-12-16
2015-11-18
2015-10-20
2015-09-23
2015-08-26
2015-05-20
2015-04-22
2015-03-18
2015-02-25
2015-01-21

 

Klicka på respektive namn (grön text) för mer information.

Mandatperiod 2018-2022

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande

Ersättare

Daniel Jönsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Caroline Biltmo (C)
Sven-Arne Persson (S)

Hittade du inte vad du sökte?