Planeringsutskottet

Planeringsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Ansvarig för planering och beredning av ärenden som inte hänför sig till något annat utskott.

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Sammanträdena börjar oftast kl. 08:30
Sammanträdesdatum Föredragningslista
30 januari  2019-01-30
27 februari  2019-02-27
27 mars  2019-03-27
30 april  2019-04-30
28 maj  2019-05-28
28 augusti  2019-08-28
2 oktober  2019-10-02
24 oktober  2019-10-24
27 november
18 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby

2019-08-28
2019-05-28

2019-04-30

2019-03-27

2019-02-27

2019-01-30

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande

Ersättare:

Daniel Jönsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Caroline Biltmo (C)
Johanna Lüddeckens (S)

Hittade du inte vad du sökte?