Planeringsutskottet

Planeringsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Ansvarig för planering och beredning av ärenden som inte hänför sig till något annat utskott.

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdena börjar oftast kl. 08:30

Sammanträdesdatum 2021

Föredragningslista

27 januari  2021-01-27
17 februari  2021-02-17
24 mars  2021-03-24
28 april  2021-04-28
26 maj  2021-05-26
25 augusti  2021-08-25
29 september
20 oktober
24 november
15 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2021-08-25
2021-05-26

2021-04-28

2021-03-24

2021-02-17
2021-01-27

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2018-2022

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande

Ersättare

Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Martin Skagerholm (M)
Caroline Biltmo (C)
Sven-Arne Persson (S)

Hittade du inte vad du sökte?