Planeringsutskottet

Planeringsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Ansvarig för planering och beredning av ärenden som inte hänför sig till något annat utskott.

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdena börjar oftast kl. 08:30

Sammanträdesdatum 2022

Föredragningslista

26 januari  2022-01-26
23 februari  2022-02-23
23 mars  2022-03-23
27 april  2022-04-27
25 maj  2022-05-25
24 augusti  2022-08-24
21 september  2022-09-21
26 oktober  2022-10-27
16 november

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2022-11-18
2022-10-27
2022-09-21
2022-08-24
2022-05-25
2022-04-27
2022-03-23
2022-02-23
2022-01-26

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Camilla Dahlström (M)
Sandra Frostensson (S), vice ordförande
Göte Färm (SD)

 

Ersättare

Linn Alexandersson (M)
Ulf Gabrielson (M)
Camilla Norrman (S)
Mats J Hansson (SD)

Hittade du inte vad du sökte?