Pensionärsråd

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Kommunala pensionärsrådet organiseras i hela kommunen. Kommunen skall i pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, planera förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få direkt aktualitet för kommunens pensionärer.

Pensionärsföreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag, information finns nedan under LÄS MER.

Sekreterare
Roger Wåhlin
044-775 65 71
roger.wahlin@ostragoinge.se


 

 

 

 

 Kommunens pensionärsråd sammanträder vanligtvis i kommunhuset, sessionssalen, kl 14-16
 Sammanträdesdatum  Föredragningslista
 2019-06-26   2019-06-26

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Vakant, ordförande
Vakant, vice ordförande
Vakant
Astrid Sjöström, PRO Broby
Inger Kjellberg, PRO Knislinge
Lennart Bengtsson, PRO Knislinge
Per af Forselles, PRO Glimåkra
Jan Erlandsson, SPF Glimma
Ingegärd Nilsson, SPF Knislinge
Knut Leyden, SPF Knislinge

Ersättare:

Vakant
Vakant
Monica Oredsson, PRO Broby
Lena Sjöstedt, PRO Knislinge
Willy Ivarsson, PRO Knislinge
Vakant, PRO Glimåkra
Vakant, SPF
Karin Persson, SPF Glimma
Anette Rosén, SPF Knislinge


Hittade du inte vad du sökte?