Omsorgs- och utbildningsutskottet

Omsorgs- och utbildningsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fem ledamöter respektive fem ersättare.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande områden:
  • hälso- och sjukvård
  • stöd och service till funktionshindrade
  • bostadsanpassning
  • socialtjänst: individ- och familj, äldre och funktionshindrade
  • förskola och skolbarnsomsorg
  • grundskola, särskola och gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • kultur
  • idrotts- och föreningsliv

Sekreterare
Emelie Nilsson
044-775 60 21
emelie.nilsson@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.
Sammanträdena börjar oftast kl. 13:00
24 januari 2018-01-24
21 februari
21 mars 2018-03-21
18 april 2018-04-18
30 maj 2018-05-30
29 augusti 2018-08-29
26 september INSTÄLLT
17 oktober INSTÄLLT
21 november
19 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018-08-29
2018-05-30

2018-04-18

2018-03-21

2018-02-21

2018-01-24

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2017

2017-12-13
2017-11-15

2017-09-20

2017-08-23

2017-05-17

2017-04-19

2017-03-15
2017-02-22

2017-01-19

2016

2016-12-15
2016-11-16

2016-09-21

2016-08-24

2016-05-18

2016-04-19
2016-03-16
2016-02-25

2016-01-20

 

2015

2015-12-16
2015-10-19

2015-08-26
2015-05-20
2015-04-22
2015-03-18
2015-02-25
2015-01-21

2014

2014-12-16
2014-10-14
2014-09-16
2014-08-19
2014-05-20
2014-04-15
2014-03-18
2014-02-18
2014-01-21

 

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Sofia Nilsson (C), ordförande
Erling Emsfors (M)
Elisabeth Johansson (MP)
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Lena Dahl Wahlgren (S)

Ersättare:

Martin Skagerholm (M)
Siv Larsson (M)
Carl Nilsson (KD)
Lena Olsson (S)
Bo Lätt (S) 

Hittade du inte vad du sökte?