Ledningsutskottet

Ledningsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande områden:
 • ekonomi, budget, bokslut och upphandling
 • personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik
 • förvaltningsorganisationen
 • information och marknadsföring
 • näringslivs- och utvecklingsfrågor
 • regionala frågor
 • frågor rörande de kommunala bolagen
 • kommunalteknik inklusive fastigheter
 • miljö- och planering, utarbetande av översikts- och detaljplaner
 • naturvård och vattenvård
 • infrastruktur och kommunikationer
 • räddningstjänst och skydd
 • turism

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.
Sammanträdena börjar oftast kl. 08:30
Sammanträdesdatum Föredragningslista
24 januari 2018-01-24
21 februari 2018-02-21
21 mars 2018-03-21
18 april 2018-04-18
30 maj 2018-05-30
29 augusti 2018-08-29
26 september INSTÄLLT
17 oktober INSTÄLLT
21 november
19 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018-08-29
2018-05-30

2018-04-18

2018-03-21

2018-02-21

2018-01-24

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2017

2017-11-15
2017-10-18

2017-09-20

2017-08-23

2017-05-17

2017-04-19

2017-03-15

2017-02-22
2017-01-18

2016

2016-12-14
2016-11-16

2016-10-19

2016-09-21
2016-08-24

2016-05-18

2016-04-20

2016-03-15

2016-02-24
2016-01-20

2015

2015-12-16
2015-11-18
2015-10-20
2015-09-23
2015-08-26
2015-05-20
2015-04-22
2015-03-18
2015-02-25
2015-01-21

2014

2014-12-17
2014-11-19
2014-10-15
2014-09-17
2014-08-20
2014-05-21
2014-04-16
2014-03-19
2014-02-19
2014-01-22

 

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande
Curt Antonsson (S)

Ersättare:

Ytte Hjert (L)
Lars Lindbom (C)
Sven-Arne Persson (S)
Daniel Petersén (S)

 

Hittade du inte vad du sökte?