Individutskottet

Individutskottet är ett av kommunstyrelsens utskott.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande område:
  • myndighetsutövning inom socialtjänst, förskola och skola i ärenden som rör enskilda personer

Sekreterare
Emelie Nilsson
044-775 60 21
emelie.nilsson@ostragoinge.se


10 januari
7 februari
7 mars
4 april
9 maj
13 juni
11 juli
8 augusti
12 september
28 september (extra sammanträde)
10 oktober
7 november
5 december

 

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Siv Larsson (M), ordförande
Ytte Hjert (L)
Anders Bengtsson (S), vice ordförande
Curt Antonsson (S)

Ersättare:

Martin Skagerholm (M)
Elisabeth Johansson (MP)
Lena Olsson (S)
Daniel Petersén (S)

Hittade du inte vad du sökte?