Individutskottet

Individutskottet är ett av kommunstyrelsens utskott.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande område:

  • myndighetsutövning inom socialtjänst, förskola och skola i ärenden som rör enskilda personer

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Siv Larsson (M), ordförande
Linn Alexandersson (M)
Miklos Liewehr (S)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD), vice ordförande

 

Ersättare

Erling Emsfors (M)
William Magnusson (M)
Anita Bengtsson Tops (V)
Mats Hansson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?