Individutskottet

Individutskottet är ett av kommunstyrelsens utskott.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande område:

  • myndighetsutövning inom socialtjänst, förskola och skola i ärenden som rör enskilda personer

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


2021

12 januari
9 februari
9 mars
13 april
11 maj
8 juni
13 juli
17 augusti
7 september
5 oktober
16 november
7 december

 

 

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2018-2022

 

Ledamöter

Siv Larsson (M), ordförande
Marie-Louise Fredin (KD)
Ytte Hjert (L)
Miklos Liewehr (S), vice ordförande

Ersättare

Erling Emsfors (M)
Jenny Betsikokos (M)
Emma Flygare (C)
Anders Bengtsson (S)

Hittade du inte vad du sökte?