Individutskottet

Individutskottet är ett av kommunstyrelsens utskott.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande område:
  • myndighetsutövning inom socialtjänst, förskola och skola i ärenden som rör enskilda personer

Sekreterare
Emelie Nilsson
044-775 60 21
emelie.nilsson@ostragoinge.se


 2018

10 januari
7 februari
7 mars
4 april
9 maj
13 juni
11 juli
8 augusti
12 september
28 september (extra sammanträde)
10 oktober
7 november
5 december

2019

15 januari
12 februari
12 mars
9 april
14 maj
11 juni
9 juli
13 augusti
10 september
15 oktober
12 november
10 december

 

 

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Siv Larsson (M), ordförande
Marie-Louise Fredin (KD)
Ytte Hjert (L)
Miklos Liewehr (S), vice ordförande

Ersättare:

Erling Emsfors (M)
Jenny Betsikokos (M)
Emma Flygare (C)
Anders Bengtsson (S)

Hittade du inte vad du sökte?