Handikappråd

Kommunens handikappråd (KHR) är ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationernas riksorganisationer inom kommunen.

Kommunala handikapprådet organiseras i hela kommunen. Kommunen skall i handikapprådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, planera förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få direkt aktualitet för kommunens funktionsnedsatta.

Sekreterare
Roger Wåhlin
044-775 65 71
roger.wahlin@ostragoinge.se


 

 


Hittade du inte vad du sökte?