Handikappråd

Kommunens handikappråd (KHR) är ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationernas riksorganisationer inom kommunen.

Kommunala handikapprådet organiseras i hela kommunen. Kommunen skall i handikapprådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, planera förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få direkt aktualitet för kommunens funktionsnedsatta.

Sekreterare
Roger Wåhlin
044-775 65 71
roger.wahlin@ostragoinge.se


Kommunens handikappråd sammanträder vanligtvis i kommunhuset, sessionssalen kl 15.30-17.30
Sammanträdesdatum Föredragningslista
20 mars 2018-03-20
22 maj 2018-05-22
25 september 2018-09-25
20 november INSTÄLLT

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Sofia Nilsson (C), ordförande
Sven-Arne Persson (S), vice ordförande
Erling Emsfors (M)
Kerstin Evesson, Svenska OCD
Britt-Marie Harsten, RTP, Personskadeförbundet
Jan-Åke Lennartsson, De handikappades riksförbund
Inger Nilsson, Afasiföreningen
Mats-Erik Nilsson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jörgen Svensson, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna

Ersättare:

Elisabeth Johansson (MP)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Monica Ahlgren, Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Christian Frid, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
Jytte Johannesen, Demensförbundet
Roland Nordlund, Demensförbundet
Stefan Persson, Stroke-Riksförbundet

 


Hittade du inte vad du sökte?