Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas ibland för kommunens regering. Även om Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet har Kommunstyrelsen en särskild roll som samordnare av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande politiska organet. Kommunstyrelsen skall därför följa upp att mål och inriktningar följs. Den har också ansvar för att följa upp hur kommunens ekonomi utvecklas och för att ta fram förslag till budget som Kommunfullmäktige skall besluta om.

I Östra Göinge har Kommunstyrelsen även följande uppgifter

 • översiktlig planering när det gäller användning av mark och vatten
 • personalpolitik
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • utveckling av informationssystem och IT
 • mark- och bostadsförsörjning
 • socialtjänst, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård
 • flyktingmottagande enligt avtal
 • medling vid ungdomsbrott
 • bostadsanpassningsbidrag
 • familjerådgivning
 • råd och anvisningar till skuldsatta personer

 

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdena börjar enligt dagordning.

Sammanträdesdatum 2021

Föredragningslista

13 januari  2021-01-13
10 februari  2021-02-10
10 mars  2021-03-10
14 april  2021-04-14
12 maj  2021-05-12
9 juni  2021-06-09
8 september  2021-09-08
6 oktober  2021-10-06
10 november
8 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2021-10-06
2021-09-08
2021-06-09
2021-05-12
2021-04-14
2021-03-10

2021-02-10

2021-01-13

 

Hittade du inte vad du sökte?