Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas ibland för kommunens regering. Även om Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet har Kommunstyrelsen en särskild roll som samordnare av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande politiska organet. Kommunstyrelsen skall därför följa upp att mål och inriktningar följs. Den har också ansvar för att följa upp hur kommunens ekonomi utvecklas och för att ta fram förslag till budget som Kommunfullmäktige skall besluta om.

I Östra Göinge har Kommunstyrelsen dessutom följande uppgifter:

 • översiktlig planering när det gäller användning av mark och vatten
 • personalpolitik
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • utveckling av informationssystem och IT
 • mark- och bostadsförsörjning
 • socialtjänst, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård
 • flyktingmottagande enligt avtal
 • medling vid ungdomsbrott
 • bostadsanpassningsbidrag
 • familjerådgivning
 • råd och anvisningar till skuldsatta personer

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.
Sammanträdena börjar oftast kl. 13:30       
16 januari  2019-01-16
13 februari  2019-02-13
13 mars  2019-03-13
10 april  2019-04-10
15 maj  2019-05-15
12 juni  2019-06-12
11 september  2019-09-11
16 oktober  2019-10-16
13 november
11 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2019-10-16
2019-09-11

2019-06-12

2019-05-15

2019-04-10

2019-03-13

2019-02-13

2019-01-16

Hittade du inte vad du sökte?