Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas ibland för kommunens regering. Även om Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet har Kommunstyrelsen en särskild roll som samordnare av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande politiska organet. Kommunstyrelsen skall därför följa upp att mål och inriktningar följs. Den har också ansvar för att följa upp hur kommunens ekonomi utvecklas och för att ta fram förslag till budget som Kommunfullmäktige skall besluta om.

I Östra Göinge har Kommunstyrelsen dessutom följande uppgifter:

 • översiktlig planering när det gäller användning av mark och vatten
 • personalpolitik
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • utveckling av informationssystem och IT
 • mark- och bostadsförsörjning
 • socialtjänst, funktionshindrade och hälso- och sjukvård
 • flyktingmottagande enligt avtal
 • medling vid ungdomsbrott
 • bostadsanpassningsbidrag
 • familjerådgivning
 • råd och anvisningar till skuldsatta personer

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.
Sammanträdena börjar oftast kl. 13:30       

2018

10 januari 2018-01-10
7 februari 2018-02-07
28 februari (extra sammanträde) 2018-02-28
7 mars 2018-03-07
4 april 2018-04-04
25 april (extra sammanträde)
9 maj 2018-05-09
13 juni 2018-06-13
12 september 2018-09-12
10 oktober 2018-10-10
31 oktober 2018-10-31
7 november 2018-11-07
5 december 2018-12-05

2019

16 januari
13 februari
13 mars
10 april
15 maj
12 juni
11 september
16 oktober
13 november
11 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018-12-05
2018-11-07

2018-10-31

2018-10-10

2018-09-12

2018-06-13

2018-05-09

2018-04-25

2018-04-04

2018-03-07

2018-02-28

2018-02-07

2018-01-10

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson (M), vice ordförande
Siv Larsson (M)
Martin Skagerholm (M)
Camilla Dahlström (M)
Esbjörn Svensson (C)
Caroline Biltmo (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anders Bengtsson (S), 2:e vice ordförande
Sven-Arne Persson (S)
Susanne Karlsson (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Göte Färm (SD)

Ersättare:
Erling Emsfors (M)
Monika Bolling (M)
Jenny Betsikokos (M)
Sofia Sommer (M)
Anette Westerholm (C)
Emma Flygare (C)
Magnus Nilsson (KD)
Ytte Hjert (L)
Miklos Liewehr (S)
Johanna Lüddeckens (S)
Roland Nilsson (V)
Dennis Schuller (SD)
Pierre Persson (SD)

Hittade du inte vad du sökte?