Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas ibland för kommunens regering. Även om Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet har Kommunstyrelsen en särskild roll som samordnare av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande politiska organet. Kommunstyrelsen skall därför följa upp att mål och inriktningar följs. Den har också ansvar för att följa upp hur kommunens ekonomi utvecklas och för att ta fram förslag till budget som Kommunfullmäktige skall besluta om.

Kommunstyrelsen har även följande uppgifter

 • översiktlig planering när det gäller användning av mark och vatten
 • personalpolitik
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • utveckling av informationssystem och IT
 • mark- och bostadsförsörjning
 • socialtjänst, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård
 • flyktingmottagande enligt avtal
 • medling vid ungdomsbrott
 • bostadsanpassningsbidrag
 • familjerådgivning
 • råd och anvisningar till skuldsatta personer

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdestider 2023

2023-06-07

2023-05-03

2023-04-05

2023-03-15

2023-02-08

2023-01-11

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2023-05-03
2023-04-05
2023-03-15
2023-02-08
2023-01-11

Klicka nedan på respektive namn för mer information.

Mandatperiod

2022-10-20 – 2026

Ledamöter

Patric Åberg (M), ordförande
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande
Camilla Dahlström (M)
Siv Larsson (M)
Linn Alexandersson (M)
Olof Lindqvist (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Sandra Frostensson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Miklos Liewehr (S)
Göte Färm (SD), 2:e vice ordförande
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Mats J Hansson (SD)

Ersättare

Ulf Gabrielson (M)
William Magnusson (M)
Erling Emsfors (M)
Alexandra Petersen (M)
Ibbe Özgür (M)
Therese Svensson Collin (C)
Magnus Nilsson (KD)
Anita Bengtsson Tops (V)
Camilla Norrman (S)
Lena Svensson (S)
Hans-Inge Nilsson (SD)
Uno Lod Stolpe (SD)
Lars Persson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?