Avslutade beredningar

 

 

Från nyinflyttad till stolt Göing

Ledamöter:                                                                  Minnesanteckningar:
Magnus Nilsson (KD), ordförande
Sofia Sommer (M)
Olof Lindqvist (C)
Miklos Liewhr (S), vice ordförande
Kristin Johansson (S)
Anders Bengtsson (S)
Mats Rosenqvist (SD)
2016-04-01
2016-03-11
2016-01-22
2015-12-11
2015-11-13
2015-10-16
2015-09-18
2015-08-21
Ersättare:   Protokoll:
Stig Svensson (MP)
Inger Mattsson (M)
Baraka Sebise (L)
Nikolaj Håkansson (S)
Werner Kuhleber (S)
Bernardo Espinoza (V)
Roberto Fierro (SD)
2016-04-01

 

 

Tillfällig beredning rörande framtidsstudier

 

Ledamöter:                                                                  Minnesanteckningar:
Daniel Jönsson (M), ordförande
Philip Thuresson (C)
Emma Hansson (L)
Vakant (S), vice ordförande
Niclas Malmberg (S)
Henrik Englund (S)
Pethra Wagnell (SD)
2016-05-04
2016-04-01
2016-03-04
2016-02-05
2015-12-04
2015-11-06
2015-10-09
2015-09-11
2015-06-16
Ersättare:   Protokoll:
Mikael Persson (M)
Folke Carlsson (KD)
Sven Björbacken (MP)
Bo Lätt (S)
Sten Persson (S)
Lena Dahl-Wahlgren (V)
Mats Rosenqvist (SD)

 

 

Tillfällig beredning rörande barnkonventionen

Ledamöter:                                                                 
Magnus Nilsson (KD), ordförande
Andreas Söderlund (M)
Emma Flygare (C)
Miklos Liewhr (S), vice ordförande
Kristin Johansson (S)
Anders Bengtsson (S)
Jacob Batycki (SD)
Ersättare: 
Stig Svensson (MP)
Inger Mattsson (M)
Baraka Sebise (L)
Hans Skoug (S)
Werner Kuhleber (S)
Roland Nilsson (V)
Conny Carlsson (SD)

 

 

Jämställdhet

 

Ledamöter: Minnesanteckningar:
Camilla Dahlström (M)
Magnus Nilsson (KD), ordförande
Ytte Hjert (L)
Miklos Liewehr (S), vice ordförande
Lena Dahl Wahlgren (S)
Per af Forselles (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
2017-06-01
Ersättare: Protokoll:
Jon Marin (M)
Karin Landin Sandberg (C)
Stig Svensson (MP)
Sylva Andersson-Karlsson (S)
Sofie Käck (S)
Roland Nilsson (V)
Conny Carlsson (SD)
2018-05-04

 

 

Aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun

 

Ledamöter: Minnesanteckningar:
Daniel Jönsson (M), ordförande
Esbjörn Svensson (C)
Ytte Hjert (L)
Daniel Petersén (S), vice ordförande
Morgan Nilsson (S)
David Raudszus (S)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
2017-12-15
2017-10-13

2017-09-08

2017-08-25

2017-06-21

2017-05-23
Ersättare: Protokoll:
Andreas Söderlund (M)
Aki Svensson (KD)
Sven Björbacken (MP)
Hugo Karlsson (S)
Vakant (S)
Roland Nilsson (V)
Lars Persson (SD)
2018-09-21
2018-04-13

 

 

Politiska planeringsberedningen (PPB)

Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) har bestått av kommunfullmäktiges ordförande, förste och andre vice ordförande samt ytterligare fyra av fullmäktiges ledamöter.

Planeringsberedningen har ansvarat för att planera och följa upp fullmäktigeberedningarnas arbete.
Detta har bland annat inneburit att:

  • i början av mandatperioden – i samråd med kommunstyrelsens presidium – utarbetat en planering som anger vilka prioriterade områden beredningarna skulle arbeta med de kommande fyra åren med utgångspunkt i planeringen
  • för mandatperioden föreslagit kommunfullmäktige att tillsätta tillfälliga beredningar
  • utformat de tillfälliga beredningarnas uppdrag i form av en uppdragshandling

Planeringsberedningen har också ansvarat för övergripande samordning mellan de politiskt tillsatta organen i kommunen.
Detta har bland annat inneburit att:

  • vid behov ta initiativ till överläggningar med partigrupperna, kommunens nämnder, kommunrevisionen och andra tänkbara aktörer
  • för varje kalenderår planera och genomföra lämpligt antal samråd med kommunens nämnder kring aktuella frågor
  • inom ramen för kommunens styrmodell löpande följa hur nämnderna arbetar med verkställighet av fullmäktiges beslutade inriktningar
  • bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning

Planeringsberedningen skulle dessutom lägga förslag till budget för fullmäktige, beredningarna och kommunrevisionen.

Programhandlingar

Protokoll

2017-01-27
2016-05-13

Mötesanteckningar

2018-09-28
2018-06-21
2018-05-25
2018-04-27

2018-03-23

2018-02-23

2018-01-26

2017-11-24
2017-10-27
2017-09-22
2017-06-22

2017-05-24

2017-04-28
2017-03-24
2017-02-24
2017-01-27

2016-12-22
2016-11-25
2016-10-28
2016-09-23
2016-06-17
2016-05-27
2016-05-13
2016-03-24
2016-03-18
2016-02-26
2016-02-01

2015-12-18
2015-11-27

2015-10-30
2015-09-25
2015-05-29
2015-04-30
2015-03-27
2015-02-27
2015-01-16

Ledamöter

Camilla Westdahl (M), ordförande
Esbjörn Svensson (C), 1:e vice ordförande
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Magnus Nilsson (KD), ledamot
Daniel Jönsson (M),ledamot
Miklos Liewehr (S), ledamot
Daniel Petersén (S), ledamot

 

 


Hittade du inte vad du sökte?