Avslutade beredningar

 

 

Från nyinflyttad till stolt Göing

Tillfällig beredning rörande framtidsstudier

Tillfällig beredning rörande barnkonventionen

 

 

Jämställdhet

 

Minnesanteckningar:
2017-06-01
Protokoll:
2018-05-04

 

 

Aktualisering av översiktsplan för Östra Göinge kommun

Politiska planeringsberedningen (PPB)

Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) har bestått av kommunfullmäktiges ordförande, förste och andre vice ordförande samt ytterligare fyra av fullmäktiges ledamöter.

Planeringsberedningen har ansvarat för att planera och följa upp fullmäktigeberedningarnas arbete.
Detta har bland annat inneburit att:

  • i början av mandatperioden – i samråd med kommunstyrelsens presidium – utarbetat en planering som anger vilka prioriterade områden beredningarna skulle arbeta med de kommande fyra åren med utgångspunkt i planeringen
  • för mandatperioden föreslagit kommunfullmäktige att tillsätta tillfälliga beredningar
  • utformat de tillfälliga beredningarnas uppdrag i form av en uppdragshandling

Planeringsberedningen har också ansvarat för övergripande samordning mellan de politiskt tillsatta organen i kommunen.
Detta har bland annat inneburit att:

  • vid behov ta initiativ till överläggningar med partigrupperna, kommunens nämnder, kommunrevisionen och andra tänkbara aktörer
  • för varje kalenderår planera och genomföra lämpligt antal samråd med kommunens nämnder kring aktuella frågor
  • inom ramen för kommunens styrmodell löpande följa hur nämnderna arbetar med verkställighet av fullmäktiges beslutade inriktningar
  • bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning

Planeringsberedningen skulle dessutom lägga förslag till budget för fullmäktige, beredningarna och kommunrevisionen.

Programhandlingar

Protokoll

2017-01-27
2016-05-13

Mötesanteckningar

2018-09-28
2018-06-21
2018-05-25
2018-04-27

2018-03-23

2018-02-23

2018-01-26

2017-11-24
2017-10-27
2017-09-22
2017-06-22

2017-05-24

2017-04-28
2017-03-24
2017-02-24
2017-01-27

2016-12-22
2016-11-25
2016-10-28
2016-09-23
2016-06-17
2016-05-27
2016-05-13
2016-03-24
2016-03-18
2016-02-26
2016-02-01

2015-12-18
2015-11-27

2015-10-30
2015-09-25
2015-05-29
2015-04-30
2015-03-27
2015-02-27
2015-01-16

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?