Kommunfullmäktige

Östra Göinge kommuns enda folkvalda och högsta beslutande församling är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige:

  • har 31 ledamöter fördelade på 7 politiska partier
  • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget
  • utser överförmyndare
  • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
  • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
  • sammanträder en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

Information om gruppledare och partiernas platser i Kommunfullmäktige

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018

Sammanträdena börjar oftast kl 18:30  
Sammanträdesdatum Föredragningslista
25 januari 2018-01-25
22 februari 2018-02-22
22 mars 2018-03-22
26 april 2018-04-26
24 maj 2018-05-24
20 juni 2018-06-20
27 september 2018-09-27
30 oktober 2018-10-30
22 november 2018-11-22
20 december

2019

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
28 maj
19 juni
26 september
24 oktober
28 november
19 december

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018-11-22
2018-10-30

2018-09-27

2018-06-20

2018-05-24

2018-04-26

2018-04-26
§ 43  (omedelbar justering)
2018-03-22

2018-02-22

2018-01-25

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2017

2017-12-21
2017-11-23

2017-11-23
 (§ 78 omedelbar justering)
2017-10-26

2017-06-21

2017-05-23

2017-04-27
2017-03-23

2017-02-23

2016

2016-12-21
2016-11-24

2016-10-27

2016-09-22

2016-06-16

2016-05-26
2016-04-28

2016-03-23

2016-02-24
2016-01-28
2016-01-28 
 (omedelbar just)

2015

2015-12-17
2015-11-26
2015-10-29
2015-09-24
2015-06-17
2015-05-28
2015-04-29
2015-03-26
2015-02-26
2015-01-28

2014

2014-12-18
2014-11-20
2014-10-16
2014-09-18
2014-06-18
2014-03-20
2014-01-23

 

Klicka på respektive namn (grön text) för bild och kort presentation

Mandatperiod 2018-2022

Ledamöter:
Patric Åberg (M)
Camilla Westdahl (M)
Martin Skagerholm (M)
Erling Emsfors (M)
Siv Larsson (M)
Daniel Jönsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Sofia Sommer (M)
Camilla Dahlström (M)
Stefan Mellblom (M)
Vakant (M)
Jon Marin (M)
Inger Mattsson (M)
Monika Bolling (M)
Esbjörn Svensson (C)
Olof Lindqvist (C)
Magnus Nilsson (KD)
Anders Bengtsson (S)
Lena Dahl Wahlgren (S)
Sven-Arne Persson (S)
Kristin Johansson (S)
Lars- Stellan Jönsson (S)
Johanna Lüddeckens (S)
Miklos Liewehr (S)
Roland Nilsson (V)
Daniel Nord (SD)
Ann-Sofie Stolpe (SD)
Lennart Ekström (SD)
Lars Persson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Ann Ahlbin (MG)

Ersättare:
Ulf Gabrielsson (M)
Marcus Svensson (M)
Patrik Thygesson (M)
Gordon Liljegren (M)
Bo Jönsson (M)
Jenny Betsikokos (M)
Johan Lindgren (M)
Lars Lindbom (C)
Emma Flygare (C)
Marie-Louise Fredin (KD)
Anna-Lisa Simonsson (KD)
Susanne Karlsson (S)
Niclas Malmberg (S)
Lena Svensson (S)
Joakim Vendel (S)
Thommy Svensson (V)
Jeanette Svensson (V)
Pierre Persson (SD)
Vakant (SD)
Dennis Schuller (SD)
Percy Eriksson (MG)
Marcus Jeppsson (MG)


Hittade du inte vad du sökte?