Kommunfullmäktige

Östra Göinge kommuns enda folkvalda och högsta beslutande församling är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige:

  • har 31 ledamöter fördelade på 7 politiska partier
  • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget
  • utser överförmyndare
  • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
  • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
  • sammanträder en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

Information om gruppledare och partiernas platser i Kommunfullmäktige

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

 

 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.
Sammanträdena börjar oftast klockan 18:30  
Sammanträdesdatum Föredragningslista
30 januari 2020-01-30
27 februari 2020-02-27
26 mars
29 april
28 maj
17 juni
17 september
22 oktober
26 november
17 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2020-01-30

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2019

2019-12-19
2019-11-28
2019-10-24

2019-09-26
2019-06-19

2019-05-28

2019-04-25

2019-03-28

2019-02-28

2019-01-31

2018

2018-12-20
2018-11-22

2018-10-30

2018-09-27

2018-06-20

2018-05-24

2018-04-26

2018-04-26
§ 43 (omedelbar justering)
2018-03-22

2018-02-22

2018-01-25

2017

2017-12-21
2017-11-23

2017-11-23
 (§ 78 omedelbar justering)
2017-10-26

2017-06-21

2017-05-23

2017-04-27
2017-03-23

2017-02-23

2016

2016-12-21
2016-11-24

2016-10-27

2016-09-22

2016-06-16

2016-05-26
2016-04-28

2016-03-23

2016-02-24
2016-01-28
2016-01-28 
 (omedelbar just)

2015

2015-12-17
2015-11-26
2015-10-29
2015-09-24
2015-06-17
2015-05-28
2015-04-29
2015-03-26
2015-02-26
2015-01-28


Hittade du inte vad du sökte?