Kommunfullmäktige

Östra Göinge kommuns enda folkvalda och högsta beslutande församling är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige:

  • har 31 ledamöter fördelade på 7 politiska partier
  • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget
  • utser överförmyndare
  • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
  • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
  • sammanträder en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

Information om gruppledare och partiernas platser i Kommunfullmäktige

Sekreterare
Andreas Sjölin
044-775 62 37
andreas.sjolin@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.
Sammanträdena börjar oftast klockan 18:30  

2019

31 januari  2019-01-31
28 februari  2019-02-28
28 mars  2019-03-28
25 april  2019-04-25
28 maj  2019-05-28
19 juni  2019-06-19
26 september  2019-09-26
24 oktober  2019-10-24
28 november  2019-11-28
19 december

2020

30 januari
27 februari
26 mars
29 april
28 maj
17 juni
17 september
22 oktober
26 november
17 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2019-11-28
2019-10-24
2019-09-26
2019-06-19

2019-05-28

2019-04-25

2019-03-28

2019-02-28

2019-01-31

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

2018

2018-12-20
2018-11-22

2018-10-30

2018-09-27

2018-06-20

2018-05-24

2018-04-26

2018-04-26
§ 43 (omedelbar justering)
2018-03-22

2018-02-22

2018-01-25

2017

2017-12-21
2017-11-23

2017-11-23
 (§ 78 omedelbar justering)
2017-10-26

2017-06-21

2017-05-23

2017-04-27
2017-03-23

2017-02-23

2016

2016-12-21
2016-11-24

2016-10-27

2016-09-22

2016-06-16

2016-05-26
2016-04-28

2016-03-23

2016-02-24
2016-01-28
2016-01-28 
 (omedelbar just)

2015

2015-12-17
2015-11-26
2015-10-29
2015-09-24
2015-06-17
2015-05-28
2015-04-29
2015-03-26
2015-02-26
2015-01-28

2014

2014-12-18
2014-11-20
2014-10-16
2014-09-18
2014-06-18
2014-03-20
2014-01-23

 


Hittade du inte vad du sökte?