Resultatmål

Resultatmålen är en konkretisering av fullmäktiges inriktningar och anger en mätbar nivå som ska uppnås. Mätningen sker utifrån fastställda resultatindikatorer. I Mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 finns följande resultatmål angivna inom de fyra olika utmaningsområdena:

Utmaningsområde Boende

Resultatmål:
År 2019 finns ett utökat antal bostäder i kommunens byar.

Utmaningsområde Arbete och företagande

Resultatmål:
År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna ökat.
År 2019 har företagandet ökat genom riktade insatser inom entreprenörskap.

Utmaningsområde Kunskap och kompetens

Resultatmål:
År 2019 har en kompetent personal genom en omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland barn och elever.

Utmaningsområde Åldrande

Resultatmål:
År 2019 är andelen äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser större.

 

Mer information om exempelvis resultatindikatorerna finns i Mål- och resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 (se länk nedan under Läs mer).Hittade du inte vad du sökte?