Inriktningar

Inriktningar är en förlängning av visionen och uttrycker önskvärd utveckling inom de områden som är prioriterade av den kommunala politiken.

Östra Göinge kommun har fyra prioriterade områden som bedöms vara strategiskt mycket viktiga för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning:

  • Boende
  • Arbete och företagande
  • Kunskap och kompetens
  • Åldrande

 

Östra Göinge kommun har utarbetat programhandlingar/slutrapporter inom olika verksamhetsområden.

Programhandlingar


 

 


Hittade du inte vad du sökte?