Inriktningar

Inriktningar är en förlängning av visionen och uttrycker önskvärd utveckling inom de utmaningsområden som är prioriterade av den kommunala politiken.

Östra Göinge kommun har fyra utmaningsområden som bedöms vara strategiskt mycket viktiga för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning:

  • Boende
  • Arbete och företagande
  • Kunskap och kompetens
  • Åldrande

 

Östra Göinge kommun har utarbetat programhandlingar/slutrapporter inom olika verksamhetsområden.

ProgramhandlingarHittade du inte vad du sökte?