Planer och styrande dokument

 

 

Det finns en övergripande modell för styrning och ledning. Kommunens gemensamma värdegrund är en mycket viktig del av styrmodellen.

 

 

 

 

I styr- och ledningsmodellen finns:

Vision – beskriver ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Ansvarig är kommunfullmäktige och tidsaspekten är 15-20 år.

Prioriterade områden – beskriver de fem områden som anses strategiskt viktiga för en utveckling i rätt riktning

Övergripande planer – är styrande dokument som upprättas bland annat när lagstiftarna kräver det av kommunen. De är långsiktiga och styr hela eller delar av den kommunala verksamheten, och de fastställs i kommunfullmäktige.

Policyer – är grundprinciper för hur förvaltningen ska agera i en viss typ av ärenden, och dessa fastställs i kommunfullmäktige. Dessa kan vara långsiktiga och innehålla tydliga regler för hur något ska göras.

Mål- och resultatplan omfattar en tidsperiod på 4 år (mandatperiod) och utvärderas årligen. Innehåller års- och flerårsbudget.

Strategierett redskap som beskriver hur resultatmålen ska uppnås, och dessa fastställs i kommunstyrelsen.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?